Δημογραφικό: Εξετάζεται η εξίσωση τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μελετά το υπουργείο Kοινωνικής συνοχής και Oικογένειας. Στο τραπέζι μεταξύ άλλων βρίσκεται σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη η…

unnamed-file-31

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μελετά το υπουργείο Kοινωνικής συνοχής και Oικογένειας. Στο τραπέζι μεταξύ άλλων βρίσκεται σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη η εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.

Οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν τέλος Μαΐου, αφού πρώτα κοστολογηθούν και ζυγιστούν σε σχέση με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Η στήριξη της οικογένειας, με την ενίσχυση των γεννήσεων, είναι ένας από τους πέντε βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος μεταξύ του υπουργείου Kοινωνικής συνοχής και Oικογένειας και των φορέων, των δήμων και των περιφερειών για τα σχεδιαζόμενα μέτρα.

Η περαιτέρω στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών μπορεί να σημαίνει επιπλέον παροχές και δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, είτε μιλάμε για διάφορα επιδόματα, παροχές, διορισμούς, μοριοδότηση, εκπαιδευτικά θέματα, μετεγγραφές φοιτητών υπό προϋποθέσεις, όπως επίσης και το μειωμένο τεκμήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η διατήρηση ισοβίως της ιδιότητας του τέκνου, καθώς σήμερα όσοι αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα την διατηρούν ισοβίως, κάτι όμως που δεν συμβαίνει για την ιδιότητα του τριτέκνου που χάνεται μόλις το παιδί ενηλικιωθεί.