ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΖητούνται δύο εργάτες για τη συντήρηση του υπόγειου δικτύου από τον Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

Ζητούνται δύο εργάτες για τη συντήρηση του υπόγειου δικτύου από τον Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

Ζητούνται δύο εργάτες για τη συντήρηση του υπόγειου δικτύου από τον Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου προτίθεται να προβεί σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών του αναγκών.

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχοντας υπόψιν:

  1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/07
  2. Την παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011
  3. Το άρθρο 46 παρ. 2 του καταστατικού
  4. Το άρθρο 15 παρ. 1 α του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας.
  5. Την έγκριση ΑΔΑ: 6ΜΟΒΟΡΙΦ-7ΝΓ σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με αριθ. 17/2023
  6. Τον Κ.Ε.Υ του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

Ανακοινώνει:

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ. 1), συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου που εδρεύει στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων, μα τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως στην αναλυτική προκήρυξη:

Οι ενδιαφερόμενοι – οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων οφείλουν από 25/5/2023 έως και 31/05/2023 αφού ενημερωθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των εργασιών, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε εξουσιοδοτημένο, με άλλο από αυτούς πρόσωπο αίτηση στο γραφείο του Οργανισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ