ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΥπεράκτια αιολικά πάρκα – Προτείνονται τα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας

Υπεράκτια αιολικά πάρκα – Προτείνονται τα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας

Υπεράκτια αιολικά πάρκα – Προτείνονται τα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας

Υπεράκτια αιολικά πάρκα – Προτείνονται τα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”. Από το παραλιακό μέτωπο του Αντιρρίου μέχρι περίπου τις εκβολές του Ευήνου υπεράκτια αιολικά μέχρι το 2030

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Η ΕΔΕΥΕΠ, η αρμόδια αρχή διαχείρισης των δικαιωμάτων έρευνας και προσδιορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), ανακοίνωσε το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε προσδιορίζει τις επιλέξιμες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και εκτιμά την ισχύ των έργων που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές, σε μεσοπρόθεσμο (έως το 2030-2032) και μακροπρόθεσμο (μετά το 2030-2032) χρονικό ορίζοντα.

Μεταξύ των περιοχών που προτείνονται βρίσκεται και ο Πατραϊκός Κόλπος και συγκεκριμένα η περιοχή στα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας, ουσιαστικά από το παραλιακό μέτωπο του Αντιρρίου και δυτικότερα μέχρι περίπου την περιοχή μεταξύ των εκβολών του Ευήνου και του Μεσολογγίου. Έτσι αποτυπώνεται η επιλεγείσα περιοχή στο σχετικό χάρτη που δημοσίευσε η ΕΔΕΥΕΠ. Ανάμεσα στα άλλα από την στιγμή που προκρίθηκε η περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου είναι προφανές ότι και για λόγους ναυσιπλοίας λόγω του λιμανιού της Πάτρας, ο προτεινόμενος χώρος για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα γειτνιάζει περισσότερο με την Αιτωλοακαρνανία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ακόμα τα πλεονεκτήματα και οι τεχνικές παράμετροι του σχεδίου, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η ΕΔΕΥΕΠ εφάρμοσε συνολικά 20 κριτήρια αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα εθνικής ασφάλειας και επιβατικής ναυσιπλοΐας, αεροδρόμια, ελάχιστη απόσταση από ακτογραμμή, περιοχές περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας, τουριστικές δραστηριότητες, περιοχές υδατοκαλλιέργειας και άλλες χρήσεις. Η ΣΜΠΕ έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και αναμένεται να βγει τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Τo σχέδιο

Το σχέδιο περιλαμβάνει 25 περιοχές, συνολικής έκτασης 2,712 km2 και εκτιμώμενης ελάχιστης ισχύος 12,4 GW. Η πλειοψηφία των προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών ενδείκνυνται για πλωτής έδρασης υπεράκτια αιολικά.
Σημειώνεται ότι τo σχέδιο, που έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκρίνει μια δεξαμενή επιλογών από δέκα (10) περιοχές για ανάπτυξη έως το 2030-2032, συνολικής ισχύος περίπου 4,9 GW, και αφορούν κυρίως έργα πλωτής έδρασης.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες ΠΟΑΥΑΠ για τη μεσοπρόθεσμη φάση ανάπτυξης, εκτός του Πατραικού Κόλπου, είναι και οι εξής περιοχές:

• Στην ανατολική Κρήτη, όπου εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 800 MW
• Στη νότια Ρόδο, με τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ να κυμαίνεται μεταξύ 300 MW και 550 MW
• Στο κεντρικό Αιγαίο, με τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ να κυμαίνεται μεταξύ 200 MW και 450 MW
• Στον άξονα Εύβοιας-Χίου, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 300 MW
• Στο Ιόνιο Πέλαγος, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 450 MW.

Εθνική προτεραιότητα

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, αναφερόμενος στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και τον ρόλο των ΥΑΠ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων αποτελεί Εθνική προτεραιότητα όχι μόνο γιατί θα συνδράμει αποφασιστικά στην ενεργειακή μας αυτονομία, αλλά και γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον και εξαγωγές πράσινης ενέργειας.».

Τα οφέλη για την οικονομία από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Ευεργετική επίπτωση θα έχει για την ελληνική οικονομία η ανάπτυξη της αγοράς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όπως καταδεικνύει μελέτη που διενέργησε ο ΙΟΒΕ για λογαριασμό της ΕΔΕΥΕΠ. Στο πιο φιλόδοξο σενάριο, οι επενδύσεις για το 2030 μπορούν να φτάσουν τα 7,7 δισ. ευρώ και να πολλαπλασιαστούν φτάνοντας τα 60 δισ. ευρώ μέχρι το 2050.

Σύμφωνα με τη μελέτη υπάρχουν τρεις διαφορετικές υποθέσεις εργασίας, το φιλόδοξο σενάριο, το κεντρικό σενάριο και το σενάριο υστέρησης όπου τα αναπτυξιακά οφέλη διαφοροποιούνται αισθητά. Το φιλόδοξο σενάριο θα σήμαινε 20% μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ από τους στόχους του ΕΣΕΚ, το κεντρικό σενάριο θα σήμαινε υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου και το σενάριο υστέρησης 20% μικρότερες επιδόσεις. Στο φιλόδοξο σενάριο η Ελλάδα μετατρέπεται σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας, ενώ στο σενάριο υστέρησης συνεχίζει να κάνει εισαγωγές για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Ως προς τα οικονομικά οφέλη των υπεράκτιων αιολικών σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, η εγχώρια προστιθέμενη αξία θα αγγίξει το 55%, που σημαίνει ότι η επενδυτική δαπάνη των 60 δισ. ευρώ μέχρι το 2050 θα μεταφραστεί σε 1,9 δισ. ευρώ ετήσια συνεισφορά στο ΑΕΠ για την περίοδο 2024–2050 και σε 44 χιλιάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο.

Στο κεντρικό σενάριο οι επενδύσεις έως το 2050 μειώνονται στα 55,2 δισ. ευρώ και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στο 45%, που σημαίνει ότι η ετήσια συνεισφορά στο ΑΠΕ θα είναι 1,4 δισ. ευρώ και οι υποστηριζόμενες θέσεις εργασίας 32.300 κάθε χρόνο.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Συνοδευτικό Υλικό

Υπεράκτια αιολικά πάρκα - Προτείνονται τα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από αύριο

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ