Μεσολόγγι - Ξηρόμερο: Στα Δημοτικά Συμβούλια της Δευτέρας η στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ

Μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου είναι και η ένταξη ή όχι στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία

Ξηρόμερο: Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας η στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ
Η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου καλεί σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 22 Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:00 μ.μ., ενώ η αντίστοιχη συνεδρίαση για τον Δήμο Μεσολογγίου θα γίνει την ίδια ημέρα στις 16.00.
 
Η πρόσκληση  σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εγγραφών νηπίων στις Δομές των Παιδικών Σταθμών Αστακού και Κανδήλας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάντζαρης Ελευθέριος).
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξηρομέρου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων) (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
3. Παραγραφή χρηματικών καταλόγων λόγω παρέλευσης εικοσαετίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού Β' δόσης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας Μπαμπούρης Κων/νος).
5. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών Δήμου Ξηρομέρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).
6. Έγκριση Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ στη χωρική ενότητα των Δήμων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
 

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις Π/Υ σύμφωνα με το άρθρο 5, «Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού», της ΚΥΑ οικ. 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.7.2023): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253) (εισηγητής κ.ΔαλάρηςΛάμπ. –Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ στη χωρική ενότητα των Δήμων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου (εισηγητής κ.ΜπιλάληςΜιχ. –Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση :
 4. A) Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τίτλο “Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας”,
 5. B) Παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμο Αγρινίου για την υποβολή της ανωτέρω Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3533/26-08-2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος “Δυτική Ελλάδα” (εισηγητής κ.ΜπιλάληςΜιχ. –Αντιδήμαρχος).
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρ. 3 παρ.2 του Ν.2734/1999 (εισηγητής κ.ΤέγαςΧρήστ.– Αντιδήμαρχος).
 7. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 59/2024 απόφασής μας περί καθιέρωσης λειτουργίας της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες (εισηγητής κ.ΤέγαςΧρήστ.– Αντιδήμαρχος).
 8. Υπερωριακή απασχόληση εξαιρέσιμων ημερών Αργίες, Νυχτερινά, Κυριακές κλπ. του Αυτοτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής κ.ΒούρβαχηςΧρήστ. –Αντιδήμαρχος).
 9. Εισήγηση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΔαλάρηςΛάμπ. –Αντιδήμαρχος).
 10. Καθορισμός κωδικών του Δημοτικού προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ενταλμάτων παγίας προκαταβολής για τη διαχείριση αυτών (εισηγητής κ.ΔαλάρηςΛάμπ. –Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων και σωματείων (εισηγητής κ.ΔαλάρηςΛάμπ. –Αντιδήμαρχος).

 

 

 

 

 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μεσολόγγι: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού με μήνυμα "Εμείς μαζί μπορούμε περισσότερα»

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν 14-15/6 με την υποστήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου