ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΞεκινάει η υποβολή δηλώσεων ακινήτων στον ΤΟΕΒ Μεσολογγίου

Ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων ακινήτων στον ΤΟΕΒ Μεσολογγίου

Ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων ακινήτων στον ΤΟΕΒ Μεσολογγίου

Γίνεται γνωστή στους καλλιεργητές, ιδιοκτήτες και μισθωτές της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μεσολογγίου η διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την περίπτωση (α) του παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν. 4546/2018 (Α΄101), οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1277/1972 (Α΄213) (πάγιες εισφορές, αρδευτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα), υπέρ των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων  (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.), μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, δηλαδή μέχρι τις 12-6-2019.  Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δυο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τους Α.Φ.Μ. τους.

Αν μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν νέα δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία μέσα σε διάστημα δυο (2) μηνών από την μεταβολή.  Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν δήλωση μέσα σε προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.  Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο της δήλωσης διατίθεται στα γραφεία του Οργανισμού μας.

Για το Δ.Σ του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος

Κων. Καραδήμας

Ο Γραμματέας

Ιων. Νούλας

Ενημερωτική εκδήλωση στο Αγρίνιο: «Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο – Ενημερωνόμαστε – Συμμετέχουμε»

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr