ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΞεκινά το πρόγραμμα Μαθητείας στα Δημόσια ΙΕΚ

Ξεκινά το πρόγραμμα Μαθητείας στα Δημόσια ΙΕΚ

Ξεκινά το πρόγραμμα Μαθητείας στα Δημόσια ΙΕΚ

Ήδη προετοιμάζεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα Μαθητείας στα Δημόσια ΙΕΚ. Το
σύστημα της Μαθητείας υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται
μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μαθητείας
στο ΙΕΚ περιλαμβάνει:
Α. «Πρόγραμμα μαθητείας στο ΙΕΚ» συνολικής διάρκειας εκατόν ενενήντα δυο (192)
ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για οκτώ (8) διδακτικές
ώρες από εκπαιδευτή του ΙΕΚ.
Β. «Πρόγραμμα μαθητείας στο χώρο εργασίας» συνολικής διάρκειας επτακοσίων
εξήντα οκτώ (768) ωρών (τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις
ημέρες την εβδομάδα).
Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει
αμοιβή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο Μαθητείας των ΙΕΚ έχουν όσοι σπουδαστές έχουν
ολοκληρώσει με επιτυχία το τέταρτο εξάμηνο φοίτησης και δεν έχουν πραγματοποιήσει
πρακτική άσκηση. Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που θα εφαρμοστεί πιστοποιείται
από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, πρόκειται να λειτουργήσει τμήμα Βρεφονηπιοκόμων.
Μετά την τελευταία ενημέρωση, πρόκειται να δημοσιευθεί από τη ΓΓΔΒΜΝΓ
σχετική Πρόσκληση προς τους υποψήφιους μαθητευόμενους.
Η υποβολή αιτήσεων για την επιλογή συμμετοχής στα τμήματα Μαθητείας των
Δημοσίων ΙΕΚ θα διενεργηθεί το 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού
συστήματος, το οποίο έχει προετοιμαστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ, με ημερομηνία έναρξης των τμημάτων μαθητείας στις 8
Ιανουάριου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο τμήμα
Μαθητείας Βρεφονηπιοκόμων του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο Αντίρριο με παρουσία Βίτσα (ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr