ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΠολιτικα ΝεαΤριχωνίδα: «Στρατηγικό Σχέδιο» βάζει μπρος η Περιφέρεια

Τριχωνίδα: «Στρατηγικό Σχέδιο» βάζει μπρος η Περιφέρεια

Τριχωνίδα: «Στρατηγικό Σχέδιο» βάζει μπρος η Περιφέρεια

Στόχος, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση” είναι να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης ενόψει της νέας χρηματοδοτικής περιόδου για την ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου προκειμένου να συνταχθεί το «Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται με 75.000 ευρώ από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΣΠΑ και ουσιαστικά αφορά ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας για την χρηματοδοτική περίοδο που ξεκινά μετά το 2023. Οι οικονομικοί φορείς, που καλούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με βάση την απόφαση της Περιφέρειας είναι οι : 1. CONSORTIS 2. LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. και 3. «PLANET A.E.».

Η επιλογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα «Στρατηγικό Σχέδιο» για την Τριχωνίδα έρχεται να «κουμπώσει» με την ένταξη στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Τριχωνίδας. Πρόκειται, δηλαδή για το χωροταξικό σχέδιο που θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη της περιοχής, καθορίζοντας μεταξύ άλλων τις χρήσεις γης, αλλά και τους κανόνες προστασίας για το ευαίσθητο περιβαλλοντικά οικοσύστημα της Τριχωνίδας και της Λυσιμαχίας. Πάνω σε αυτό θα κουμπώσει το «Στρατηγικό Σχέδιο» που θα εκπονήσει η Περιφέρεια, το οποίο μεταξύ άλλων θα έχει και το χαρακτήρα της έγκαιρης «προετοιμασίας» για την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (από το 2023 και μετά) καθώς στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχει πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με αντικείμενο την Τριχωνίδα και δικαιούχους τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου και φυσικά την Περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εδώ και περίπου ένα χρόνο συμβασιοποιήσει μελέτη για το σχεδιασμό παραλίμνιας διαδρομής και συνακόλουθων αναπλάσεων, στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Λίμνης Τριχωνίδας σε μήκος όχθης 24 χλμ, από τη θέση Αμπάρια μέχρι τον οικισμό Σιταράλωνα.

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου που θα καταλήξει σε ένα Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης και συγκεκριμένα για τη δημιουργία νέων ευκαιριών αναψυχής και ήπιου τουρισμού, με ενίσχυση της προσβασιμότητας και σε συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Το Σχέδιο αυτό θα βρίσκεται σε σύμπνοια με τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ποιοτική τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Τριχωνίδας και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ο θεματικός τουρισμός περιλαμβάνονται στους κλάδους στους οποίους η περιοχή έχει τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και παρουσιάζει ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης.

Στις γενικές κατευθύνσεις για τον τομέα του τουρισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

α) η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των τουριστικών περιοχών

β) η δικτύωση του πρωτογενή τομέα με τις τουριστικές δραστηριότητες με την προώθηση των τοπικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες

γ) η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (π.χ. ανάδειξη ιστορικών μνημείων αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ.), με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με το ίδιο Πλαίσιο, για την ορεινή και πεδινή περιοχή της ενδοχώρας των Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, οι κύριες μορφές τουρισμού που ανταποκρίνονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι: οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές και δραστηριότητες ορεινού, λιμναίου και ποτάμιου τουρισμού.

Στις περιοχές αυτές προτείνονται επιπλέον οι παρακάτω ειδικότερες κατευθύνσεις:

α) Για την ανάδειξη οικιστικών συνόλων, οικισμών και αρχιτεκτονικών τοπικών χαρακτηριστικών να αξιοποιηθούν τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά κ.α. στοιχεία του χώρου,

β) Κατά προτεραιότητα ένταξη των περιοχών αυτής της κατηγορίας σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού, στήριξης της επιχειρηματικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης της απασχόλησης και της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής,

γ) Έμφαση στη δικτύωση των σημαντικών πόλων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος των περιοχών αυτών,

δ) Μέτρα και δράσεις ενίσχυσης και δικτύωσης συγκεκριμένων ειδικών μορφών τουρισμού που δεν έχουν αξιοποιηθεί σ’ αυτές τις περιοχές, όπως θεραπευτικός τουρισμός (στις ιαματικές πηγές), θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός (σηματοδότηση θρησκευτικών διαδρομών κ.α.), αθλητικός τουρισμός και γήπεδα golf (σε πεδινές εκτάσεις της Αιτωλ/νίας, παραλίμνιες, παραποτάμιες), ποδηλατικός και πεζοπορικός τουρισμός.

Τι θα περιλαμβάνει το Σχέδιο
Το Στρατηγικό Σχέδιο για την αξιοποίηση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής έχει ως αντικείμενο:

• να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση σε μια περιοχή πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας και να αναδείξει προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή της προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, της αναψυχής και της συνδεσιμότητας – προσβασιμότητας των αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών ανθρωπογενών στοιχείων
• να διατυπώσει γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης
• να κατηγοριοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις
• να θέσει σε διαβούλευση το πλάνο ανάπτυξης της περιοχής και
• να καταλήξει σε μία δέσμη παρεμβάσεων – έργων ως πρώτης προτεραιότητας, για τα οποία θα συνταχθούν τεχνικές περιγραφές, εκτιμώμενοι προϋπολογισμοί, θεσμικές διαδικασίες, χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης κλπ.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Αγρίνιο: Ο ρόλος των γονέων στην κατανόηση και την προσαρμογή παιδιών και εφήβων στην εποχή μας (εικόνες)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ