ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΜε τρία Τμήματα την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά μένει η Αιτωλοακαρνανία

Με τρία Τμήματα την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά μένει η Αιτωλοακαρνανία

Με τρία Τμήματα την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά μένει η Αιτωλοακαρνανία

Με τρία Τμήμα την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά μένει η Αιτωλοακαρνανία. Στο ΦΕΚ το ΠΔ για το Πανεπιστήμιο – Φεύγει το Ιστορικό – Αρχαιολογικό, ιδρύεται Αειφορική Γεωργία.

Χωρίς εκπλήξεις, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και βάσει της πρότασης του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιάρθρωση των Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως αναμένονταν το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογία μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα (όπως επίσης και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αιγίου). Παράλληλα ιδρύεται στο Αγρίνιο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, στο πλαίσιο της Γεωπονικής Σχολής, “απορροφώντας” το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κατά τα λοιπά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, που ήδη από πέρυσι είχε μηδενικό αριθμό νέων εισακτέων, συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι το Τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι (που προκύπτει από την συγχώνευση των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι) θα είναι πενταετούς φοίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΦΕΚ θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος έναρξης λειτουργία του Τμήματος της Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο, ενώ από το ίδιο το Πανεπιστήμιο είχε προταθεί αυτός να είναι η ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24. Από τη στιγμή μάλιστα που το Τμήμα δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, φαίνεται ότι όντως το Τμήμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2023. Αυτό σημαίνει ότι την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά η Αιτωλοακαρνανία μένει με τρία Τμήματα, δύο στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Ωστόσο από τη στιγμή που το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας δεν θα λειτουργήσει άμεσα υπάρχει η εκτίμηση ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, που «απορροφάται» από το νεοϊδρυθέν Τμήμα, θα ζητήσουν να μετακινηθούν σε άλλα Πολυτεχνικά Τμήματα της Πάτρας.

Με το Προεδρικό Διάταγμα:

·   Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.

·  Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστήμιου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.

· Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με την περ. ια ́την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α ́70) καταργείται.

· Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.

·  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.

· Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

·        Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

· Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ο χορηγούμενος τίτλος από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι ισότιμος με τον χορηγούμενο τίτλο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της ίδιας Σχολής.

· Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

· Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

Χρ. Μπούρας : Θα φτιάξουμε ένα καλύτερο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Χρ. Μπούρας σε μήνυμά του για την εξέλιξη αυτή που έδωσε αίσιο τέλος στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών από τις αρχές του 2021 σημείωσε :

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες(ους) οι οποίοι εργάσθηκαν για να φτάσουμε εδώ.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Επιτροπή για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ακαδημαϊκού Χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών για την εισήγηση της και την Σύγκλητο, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία την ενέκρινε.

Το δίδαγμα από αυτή τη προσπάθεια όλων μας είναι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και θα φτιάξουμε ένα καλύτερο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν λειτουργούμε με συγκλίσεις, συναινέσεις και έντιμους συμβιβασμούς».

Χωρίς αντιστοιχία το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι

Καθορίστηκε,  με απόφαση την οποία υπέγραψε  ο υφ. Παιδείας Α. Συρίγος,  η    αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 , μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.

Με βάσει τις  αντιστοιχίες των τμημάτων δίνεται η δυνατότητα  στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επιπλέον οι φοιτητές  94 τμημάτων  “εγκλωβίζονται” καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, αφού τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες. Σε αυτά τμήματα, χωρίς αντιστοιχίες εντάσσεται και το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι. Ενώ το Τμήμα Αλιείας θα έχει αντιστοιχία μόνο με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στη Λάρισα και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με τα αντίστοιχα Τμήματα στην Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη (Διεθνές Πανεπιστήμιο).

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα Συνείδηση

Αγρίνιο: Συνελήφθη 20χρονος για οικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ