ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΗ Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ολοκληρώνουν τη στρατηγική συμφωνία για την ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ολοκληρώνουν τη στρατηγική συμφωνία για την ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ολοκληρώνουν τη στρατηγική συμφωνία για την  ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, στις 23 Οκτωβρίου 2019,ολοκληρώθηκε η στρατηγική συμφωνία με την Intrumγια την ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης, που ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ανήκει κατά 80% στην Intrum, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί μερίδιο συμμετοχής 20%. Η νέα εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.Θα διαχειρίζεται,σε αποκλειστική βάση, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας («REO») μαζί με νέα ΜΕΑ και REOπου θα δημιουργούνται, ενώ επιπλέον, η νέα εταιρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται ΜΕΑ και REOαπό τρίτες πηγές. Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

O Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της στρατηγικής συμφωνίας με την Intrumσε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (4,5 μήνες) καταδεικνύει την ευελιξία και αποτελεσματικότητα της Τράπεζας Πειραιώς. Μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα η επένδυση της Intrumστην Ελλάδα, καθώς συνιστά μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Intrumβρίσκονται στο πλευρό των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαία επωφελών και βιώσιμων λύσεων. Η στρατηγική συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω τη στρατηγική απομείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας Πειραιώς.»

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς δανείων 29%, παρέχοντας πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5 εκατ. πελάτες. Το ενεργητικό του Ομίλου ανερχόταν σε €59δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις σε €38 δισ. και οι καταθέσεις σε €45 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019. Η Τράπεζα απασχολεί 12 χιλιάδες εργαζομένους στην Ελλάδα και λειτουργεί πανελλαδικά δίκτυο 541 καταστημάτων, ενώ κατατάσσεται πρώτη σε βαθμό ικανοποίησης πελατών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων οργανισμών στη χώρα σε θέματα ψηφιοποίησης και καινοτομίας, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 1,5 εκατ. πελατών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, ενώ δραστηριοποιείται στην αειφόρο και πράσινη χρηματοδότηση με χρηματοδοτήσεις άνω των €1,2 δισ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας στο: www.piraeusbankgroup.com.

Σχετικά με την Intrum

Η Intrum είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με παρουσία σε 24 ευρωπαϊκές αγορές. Η Intrum υποστηρίζει την ανάπτυξη των εταιρειών, προσφέροντας λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των ταμειακών ροών και της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας τους. Σημαντικό τμήμα του οράματος της εταιρείας είναι το να εξασφαλίζει ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να απελευθερωθούν από οφειλές. Η Intrum απασχολεί περίπου 10.000 επαγγελματίες που εξυπηρετούν περίπου 80.000 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Η Intrum εδρεύει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο: www.intrum.com

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr