ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΤο Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Ελλάδας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Ελλάδας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Ελλάδας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Τι προτείνει

“Η επιδημία του κορονοϊού έχει τεράστιο αντίκτυπο τόσο  στην παγκόσμια όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία και κατά συνέπεια και στην ελληνική με τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά της προβλήματα και το ελλιπές αναπτυξιακό μοντέλο. Με δεδομένο ότι η κρίση υγείας βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένονται μεγαλύτερες πιέσεις στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα την οικονομική συρρίκνωση και τη μείωση του ρυθμού της ανάπτυξης” αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία συνεχίζει:

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η παγκόσμια μεγέθυνση θα ανέλθει στο 2,4% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 2,9%. Όσον αφορά στην χώρα μας, όπως προκύπτει από ειδική μελέτη που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ θα ανέλθει σε 2,21% (στο λιγότερο δυσμενές σενάριο) και στο1,88% (στο περισσότερο δυσμενές σενάριο) έναντι του στόχου για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8%.

Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται σε αξιόλογη μελέτη που εκπόνησε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε την 10/03/2020, διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα που προτείνονται κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αν εφαρμοσθούν αναμένεται να οδηγήσουν σε οικονομική σταθερότητα σε μακροοικονομικό επίπεδο και κυρίως μέσα τις από δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων, σε μικροοικονομικό επίπεδο.

Σε τοπικό επίπεδο, και συγκεκριμένα στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, με τα πολυπληθή και συνεχή κρούσματα του κορονοϊού, εμφανίζεται σημαντική καθίζηση στην Αγορά, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές ζημιές, κυρίως όσον αφορά στον κλάδο εστίασης, μεταφορών, τουρισμού και στις επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές λόγω αναστολής λειτουργίας άνω των 10 ημερών (κινηματογράφοι, θέατρα, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ιδιωτικά σχολεία κλπ). Η συγκεκριμένη κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακολούθησε μετά από μια άλλη σημαντική οικονομική ζημιά που προέκυψε από την αναστολή των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού (επίσης λόγω του κορονοϊού), που ως γνωστόν αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, που η συνεισφορά του στη διαμόρφωση του τοπικού Α.Ε.Π. είναι πολύ μεγάλη και αποφέρει σημαντικές προσόδους, με την εισροή μεγάλου ποσού εσόδων, άμεσα ή έμμεσα στο σύνολο των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το υποχρεωτικό κλείσιμο του Πανεπιστημίου αναγκάζει τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών να  μετακινηθούν στους τόπους κατοικίας ή και όσους παραμένουν στην Πόλη να περιορίσουν την όποια δραστηριότητά τους, με αποτέλεσμα η κυριότερη καταναλωτική δύναμη της περιοχής να μηδενιστεί.

Ως Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, την κατάσταση που έχει περιέλθει η οικονομία της Αχαΐας και της Ηλείας, καθότι είναι οι πρώτες περιοχές που πλήγηκαν, αλλά και τα σημαντικά μέτρα που προτείνει η Κεντρική μας Διοίκηση, οφείλουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία έχουν περιέλθει οι δύο νομοί.

Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι:

Εκτός από τις ήδη ενταγμένες επιχειρήσεις, να ενταχθούν στα μέτρα και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις με τους όρους όπως αναφέρονται στις προτάσεις και με βάση τη λογική της αλυσιδωτής οικονομικής δραστηριότητας.
Με αυτό τον τρόπο θα προστατευθεί το οικονομικό κύκλωμα (πελάτες – προμηθευτές, επιχειρήσεις – εργαζόμενοι), προκειμένου να μην υπάρξει επιδείνωση και να είναι ευκολότερη η ανάκαμψη μετά το πέρας της ύφεσης της επιδημίας.

Ιδιαίτερης μέριμνας απαιτείται να τύχουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του τουριστικού προϊόντος (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λ.π.), οι επιχειρήσεις εστίασης και οι μεταφορικές επιχειρήσεις, που ήδη έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από την κάμψη της δραστηριότητάς τους, δεδομένης της απόφασης που αναστέλλει τις εκδρομές και τα συνέδρια.

Επιπλέον και οι λοιπές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα διότι εμφανίζεται μεγάλη κάμψη της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, λόγω των αναγκαστικά επιβληθέντων μέτρων για αντιμετώπιση της ασθένειας και καταγράφουν ήδη μείωση του τζίρου τους, μέσω της μείωσης των δαπανών των νοικοκυριών. Η μείωση της ζήτησης μπορεί να προκύπτει: α) από απώλεια εσόδων τόσο των ίδιων των επιχειρηματιών κατά τη λειτουργία τους ως καταναλωτές ή λήπτες άλλων προϊόντων και υπηρεσιών όσο και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ως απόρροια της δυσμενούς οικονομικής θέσης στην οποία έχουν βρεθεί οι εργοδότες τους, β) από φόβο μόλυνσης και γ) από την  αυξημένη αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, που κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία.

Επειδή το φαινόμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς της υγείας, πρόκειται να ενταθεί και να συνεχισθεί, η Τοπική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, με πλήρη επίγνωση της κοινωνικής της ευθύνης και τιμώντας το ρόλο της ως ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, προτείνει τη σύσταση επιτροπής/ων παρακολούθησης από τα Επιμελητήρια, τους Εμπορικούς, Επιστημονικούς Συλλόγους κλπ, που θα καταγράφουν και θα αξιολογούν με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο για κάθε επιχείρηση, την απώλεια εισοδήματος, την μείωση των θέσεων εργασίας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κριθούν απαραίτητα, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της εικόνας κάθε επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο θα κρίνεται η αναγκαιότητα πραγματικής οικονομικής στήριξης, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία της Αγοράς (μείωση εισοδήματος, μείωση θέσεων εργασίας κλπ). Τα στοιχεία θα προσκομίζονται από τις επιχειρήσεις και θα αφορούν  ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, στοιχεία από ΕΡΓΑΝΗ, αποδείξεις ταμειακής, τραπεζικές κινήσεις κλπ προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιόδους και η προώθηση πρότασης αρμοδίως, για την υποβοήθηση του έργου των επιφορτισμένων από την πολιτεία θεσμοθετημένων οργάνων αντιμετώπισης της κρίσης.

Εναλλακτικά μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ή οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό φορέα, προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση οικονομικών αποτελεσμάτων ανά κλάδο, περιοχή κλπ ανάλογα με την επιθυμητή ταξινόμηση.
Και προτείνουμε:

Αναστολή  καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων (βεβαιωμένες και ρυθμίσεις) μέχρι 31/07/2020 για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του τουριστικού προϊόντος (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λ.π.), τις επιχειρήσεις εστίασης και τις μεταφορικές επιχειρήσεις και μέχρι 31/05/2020 για τις λοιπές επιχειρήσεις. Όσον αφορά στην εξόφληση των φορολογικών οφειλών που αναστέλλονται, η εξόφλησή τους να γίνεται τμηματικά και ισόποσα στους επόμενους 12 μήνες από την λήξη της αναστολής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ρευστότητα από το λειτουργικό κύκλωμα της επιχείρησης.

Αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (βεβαιωμένες και ρυθμισμένες) μέχρι 30/06/2020 για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του τουριστικού προϊόντος (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λ.π.), τις επιχειρήσεις εστίασης και τις μεταφορικές επιχειρήσεις και μέχρι 31/05/2020 για τις λοιπές επιχειρήσεις. Όσον αφορά στην εξόφληση των ασφαλιστικών οφειλών που αναστέλλονται, η εξόφλησή τους να γίνεται τμηματικά και ισόποσα στους επόμενους 12 μήνες από την λήξη της αναστολής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ρευστότητα από το λειτουργικό κύκλωμα της επιχείρησης.
Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής φόρων από το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις για τόνωση της αγοράς για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και επίσπευση χρηματοδότησης από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες μέχρι 30/06/2020, καθώς και αναβολή ετησίων αξιολογήσεων των πελατών από τις τράπεζες έως 30/06/2020 για όλες τις επιχειρήσεις.
Στήριξη των εργαζομένων με επίδομα σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης ή περίπτωσης προσωρινής παύσης απασχόλησης λόγω μείωσης τζίρου για όλες τις επιχειρήσεις.
Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος λόγω μείωσης των πωλήσεων και μείωσης θέσεων εργασίας ανά επιχείρηση / κλάδο δραστηριότητας / περιοχή για όλες τις επιχειρήσεις, με βάση έλεγχο και αξιολόγηση από ειδική επιστημονική επιτροπή ή/και με εκπόνηση σχετικής μελέτης.
Χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης με ευνοϊκούς όρους μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα ευρωπαϊκού ή εγχώριου σε όλες τις επιχειρήσεις.
Μη υποβολή προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων οποιουδήποτε είδους μέχρι 30/06/2020.
Παράταση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που δεν επιβαρύνουν τα δημόσια έσοδα και έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα πχ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).
Τα ανωτέρω είναι μια σειρά από προτάσεις που εκτιμούμε ότι θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της περιοχής και την οικονομία γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία, η αποφυγή πανικού, η τήρηση των μέτρων προστασίας από όλους μας και η αναγκαία συνεργασία όλων των φορέων και της Πολιτείας για την ταχεία και επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές συνέπειες.

Αρχαία Ολύμπια: Ξεκίνησε το ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας προς το Τόκιο

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr