Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων για το 2024

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει το έργο Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών σε όλη την Ευρώπη

Digital_Decade POlicy programme 2030

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας ως Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. συμμετέχει μαζί με άλλες εκπροσωπήσεις της χώρας για Τομείς Πολιτικής όπως η Εργασία, η Εκπαίδευση κ.ά. στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2024.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων είναι μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας με στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει το έργο Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των δράσεων τους. Οι ψηφιακές δεξιότητες ως ένα σύνολο γνώσεων (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και στάσεων (behaviors) προσδίδουν στο χρήστη ψηφιακή ικανότητα (digital competence).

«Αν βοηθήσουμε όλους τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, τότε θα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουμε ως δημοκρατία σε μία εποχή τόσο απαιτητική από τεχνολογική και κοινωνική σκοπιά» (Bruner).

Ενδεικτικές πρόσφατες δράσεις, ως συνεργατικές πρακτικές που υποβλήθηκαν με τεκμηρίωση και τεχνική υλοποίηση στην εξελιγμένη πρόταση ‘’e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Μετασχηματίζοντας Ψηφιακά το Μέλλον / e-Center for Interdisciplinary Assessment, Consulting and Support: Digitally Transforming the Future’’ (ID: 96b25b56-79be-4502-9b67-815754e4f374/ April 2024) από τον επικεφαλής συντονιστή/εκπρόσωπο της πρότασης κ. Χαμπεσή Κωνσταντίνο εκπαιδευτικό, υπ. μέντορα στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB, προς τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι πέρα από τη διαρκή έμφαση στην επανεκπαίδευση για την εργασία και τις νέες ψηφιοποιημένες διοικητικές λειτουργίες της μέσα από την τεχνολογία, η υποστήριξη της εκπ/κής κοινότητας σε ειδικά θέματα θετικής χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών όπως στις περιόδους που
αφορούν Ημέρες Ασφαλούς Διαδικτύου και αντίστοιχους διαγωνισμούς ασφάλειας στο διαδίκτυο, οι στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις αναδυόμενων τεχνολογιών σε μη τεχνολογικούς επαγγελματίες σαν την ανάπτυξη εφαρμογών ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης με δημιουργία κατάλληλου υλικού κ.ά.

Όλες οι δράσεις αποτυπώνονται σταδιακά και στο συνεργατικό ιστολόγιο της δημόσιας κυψέλης, ως κοινότητας μάθησης, με αναγνωριστικό kesyait (στην εκπ/κή πλατφόρμα e-me του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), https://blogs.e-me.edu.gr/hive- kesyait/?lang=el_GR για το e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας (Digital Government Award 2023, για το 2022, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εκπ/κή ομάδα πρoτ. 223: με συντονιστή τον κ. Χαμπεσή Κωνσταντίνο εκπαιδευτικό Β' θμιας Εκπ/σης, κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, αποσπασμένο σε διοικητική θέση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας ως Δημιουργό Ιδέας e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Διαχειριστή/Υπεύθυνο Δράσεων Κυψέλης & Δικτύου Υπηρεσίας και μέλος τον Δρ. Ρισβά Κ. Αθανάσιο εκπαιδευτικό Α' θμιας Εκπ/σης, κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, πρώην Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας και νυν Σύμβουλο
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας & Λευκάδας με ρόλο την
Υιοθέτηση Νέων Δράσεων στην Ολομέλεια και τη Διάχυση Καλών Πρακτικών σε όλη την
Εκπ/κή Κοινότητα).

Στόχος της Ε.Ε. μέσα από την δράση European Digital Skills Awards 2024 (https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/european-digital-skills-awards-2024-0) είναι η προώθηση πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη στις εξής πέντε κατηγορίες:

  • Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων στην εργασία (Digital Upskilling @ Work)
  • Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση (Digital Skills for Education)
  • Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο (Inclusion in the digital world)
  • Ενασχόληση των γυναικών με επαγγέλματα Τ.Π.Ε. (Women in ICT Careers)
  • Δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Skills)

Η Ισπανία φέτος αναδείχθηκε ως εξέχων συμμετέχων με 59 πρωτοβουλίες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη δέσμευση στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Ακολουθεί με μικρή διαφορά η Ιταλία με 55 , ενώ ακολουθούν η Ελλάδα, η Πολωνία και η
Πορτογαλία που συμμετείχαν με 41, 32 και 31 προτάσεις αντίστοιχα. Φέτος η χώρα μας, σε
σχέση με την προηγούμενη δράση European Digital Skills Awards 2023, ανέβηκε στην τρίτη
θέση στην τελική κατάταξη συμμετοχών για όλες τις παραπάνω κατηγορίες από χώρες της
Ε.Ε.. Υπάρχουν τόσα πολλά ενδιαφέροντα έργα που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη
και ανεξάρτητα από τους φιναλίστ ή νικητές που πρόκειται να ανακοινωθούν από την Ε.Ε.
μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι, δείχνουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πάντοτε για όλους
- ανεξαρτήτως ανικανότητας ή ικανότητας, ηλικίας, φύλου, τόπου. Ο βαθμός του
ενθουσιασμού και των νέων ιδεών, που επιδεικνύονται μέσω των πρωτοβουλιών/καινοτόμων εφαρμογών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί τρανή απόδειξη της δέσμευσης της Ε.Ε. για την προάσπιση της προαγωγής ενός βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος θέτοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα E.D.S.A. είναι διαθέσιμες στους Ιστότοπους της Ε.Ε. & της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/news/european-digital-skills-awards-2024

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/european-digital-skills-awards-2024-0

Μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Οι καλύτερες στιγμές από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2024: Υποβλήθηκαν 267 αιτήσεις!

https://www.nationalcoalition.gov.gr/article/oi-kalyteres-stigmes-apo-ta-eyropaika

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας ήταν για τέταρτη συνεχή χρονιά Υποστηρικτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου με ποικίλες δράσεις, μέσα στο 2024, για τα οφέλη και την ελαχιστοποίηση κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI).

https://www.sch.gr/to-ke-d-a-s-y-aitoloakarnanias-itan-gia-tetarti-synechi-chronia-ypostiriktis-tis-imeras-asfalous-diadiktyou-me-poikiles-draseis-mesa-sto-2024-gia-ta-ofeli-kai-tin-elachistopoiisi-kindynon-pou-aporr/

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 σε καινοτόμες διαδικασίες απλούστευσης διοικητικών λειτουργιών

https://www.ekt.gr/el/news/29631