Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει για τη βεβαίωση τελών ΓΕΜΗ στις Δ.Ο.Υ.

Δύο οι επιλογές: Είτε έγκαιρη τακτοποίηση των τελών είτε, εφόσον έχουν διακοπεί οι δραστηριότητες, προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης

gemi

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1134/25-08-2023 Υπουργική Απόφαση αναμένεται άμεσα η βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) για όλα τα έτη έως και το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1 α) του άρθρου 49 του ν. 4919/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Ως εκ τούτου, προς αποφυγή της βεβαίωσης τελών στις Δ.Ο.Υ., η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνιστά στα εγγεγραμμένα μέλη του είτε να προβούν στην έγκαιρη τακτοποίηση των τελών, είτε εφόσον έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους, να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση διακοπής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς σας στο www.businessportal.gr μπορείτε να δείτε τις οφειλές τελών Γ.Ε.ΜΗ., από το menu «Πληρωμές / Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μερίδας».