Το 37,2% σε κίνδυνο φτώχειας - Τα ανησυχητικά ευρήματα για τη Δυτική Ελλάδα στην ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ (Πίνακες)

Το 37,2% σε κίνδυνο φτώχειας

Παραμένει ζητούμενο η σύγκλιση στη Δυτική Ελλάδα. Το 37,2% σε κίνδυνο φτώχειας όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία είναι ανησυχητικά ευρήματα για τη Δυτική Ελλάδα στην ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Ενδιαφέροντα στοιχεία καταγράφει η ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις στις ελληνικές περιφέρειες που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών (ΠΠΠ).

Από την έκθεση του IOBE προκύπτει ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση και ευκαιρίες για σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών της χώρας σε μια σειρά από τομείς.

Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης είναι τα εξής:

  • Η μείωση και γήρανση του πληθυσμού, αν και αποτελούν εθνικό πρόβλημα, παρουσιάζουν μειωμένη ένταση σε επιμέρους περιφέρειες
  • Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση στην Αττική, όπου καταγράφεται με διαφορά και το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
  • Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των περιφερειών χωρίς διαχρονική τάση μείωσης των αποκλίσεων
  • Οι οικονομικοί δείκτες της νησιωτικής Ελλάδας καταγράφουν πρόσφατα θετικές επιδόσεις, σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, οι ρυθμοί ανάπτυξης και ο βαθμός ένταξης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
  • Η ετερογένεια μεταξύ περιφερειών παραμένει έντονη σε θέματα εισοδηματικής ανισότητας, υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας, όπως το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας.

Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών το 2020 στη Δυτική Ελλάδα

Στην έκθεση του ΙΟΒΕ για την Δυτική Ελλάδα. αν και παρουσιάζονται κάποια θετικά στοιχεία σε κάποιους οικονομικούς δείκτες το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφεται το χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ των περιφερειών (στοιχεία για το 2020), καθώς και το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (στοιχεία 2022). Συγκεκριμένα το 37,2% του πληθυσμού το 2022 βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ήδη από την περίοδο προ της πανδημίας η Δυτική Ελλάδα είχε τη χειρότερη επίδοση σε όλη τη χώρα αναφορικά με ποσοστό του πληθυσμού σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης, που βρίσκονταν στο 27%.

Χρηματοπιστωτικός τομέας : Ο δεύτερος χαμηλότερος λόγος καταθέσεων προς ΑΕΠ

Σε τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως καταγράφονται μέσα από επιλεγμένες μεταβλητές για την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, τις καταθέσεις και τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού τομέα, η Δυτική Ελλάδα εμφανίζει επίσης περιθώριο για σύγκλιση με τον μέσο όρο των περιφερειών. Ενδεικτικά, στη Δυτική Ελλάδα το 2022 εμφανίζονται ο δεύτερος χαμηλότερος λόγος καταθέσεων προς ΑΕΠ και ο δεύτερος χαμηλότερος λόγος επιχειρηματικών δανείων ανά κάτοικο μεταξύ των 13 περιφερειών.

Αγορά εργασίας : Χρονιά ρεκόρ στη μείωση της ανεργίας το 2022

Αναφορικά με την αγορά εργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το πέμπτο υψηλότερο μερίδιο απασχόλησης στη χώρα. Παράλληλα, παρουσιάζει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό μισθωτής απασχόλησης, το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση, στη χώρα την περίοδο 1999-2022. Το ποσοστό ανεργίας, την περίοδο 2008-2013 αυξήθηκε κατά 18,5 π.μ. (πέμπτη ισχυρότερη άνοδος) και διαμορφώθηκε το 2013 πάνω από το εθνικό ποσοστό. Το 2022 περιορίστηκε κατά 15,8 π.μ. (δεύτερη ισχυρότερη μείωση) και διαμορφώθηκε σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από το εθνικό ποσοστό. Στη Δυτική Ελλάδα το μέσο ποσοστό ανεργίας την περίοδο 1999-2022 στα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ήταν το δεύτερο χαμηλότερο ανάμεσα στις περιφέρειες, στα άτομα με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης το τρίτο υψηλότερο και στα άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης το έκτο χαμηλότερο. Τέλος, εμφανίζει τις πέμπτες υψηλότερες θετικές ροές προσλήψεων αποχωρήσεων της περιόδου 2015-2022.

Οικονομική δραστηριότητα : Ανακτήθηκε το ΑΕΠ στα προ πανδημίας επίπεδα

Σε βασικούς δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζει περιθώριο για σύγκλιση με τον μέσο όρο των περιφερειών της χώρας. Ενδεικτικά, ενώ αποτελεί μια εκ των πέντε περιφερειών που το 2021 ανέκτησαν το προ πανδημίας επίπεδο του ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της την ίδια χρονιά είναι το τέταρτο μικρότερο μεταξύ των περιφερειών. Ενώ πριν το ξέσπασμα της πανδημίας η περιφέρεια κατέγραφε ένα ρυθμό ανάπτυξης όμοιο με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η συνεισφορά της κατανάλωσης σε αυτόν ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των περιφερειών.

Επιχειρηματικότητα : 10η η Δυτική Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα, με τάσεις βελτίωσης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζει περιθώριο σύγκλισης με τον μέσο όρο των περιφερειών της χώρας και σε τομείς της επιχειρηματικότητας, στη βάση επιλεγμένων μεταβλητών που αφορούν το επιχειρηματικό οικοσύστημα και την ανταγωνιστικότητα. Ενδεικτικά, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στη δέκατη θέση στην κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά με βάση το Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ) το 2022, επέδειξε σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της το διάστημα 2019-2022.

Δημογραφικές τάσεις : Αυξάνεται η πληθυσμιακή εξάρτηση στους γηραιότερους

H Δυτική Ελλάδα αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας μετά την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και την έκτη πληθυσμιακά πιο πυκνή. Σε όρους δημογραφικών τάσεων, καταγράφεται κατά την περίοδο 2010-2022 μια μείωση στο επίπεδο του πληθυσμού της κατά 6,59%. Η μείωση αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από τη μείωση που καταγράφεται στο επίπεδο της ελληνικής επικράτειας στην ίδια περίοδο, ενώ η μείωση στον γυναικείο πληθυσμό υπήρξε μεγαλύτερη από τη μείωση στον ανδρικό. Τέλος, η πληθυσμιακή εξάρτηση στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (άνω των  65 ετών)αυξήθηκε κατά 23.3% την 12ετία 2010-2022, με μείωση του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας και αύξηση του αριθμού των γηραιότερων ατόμων στον πληθυσμό.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"

Αγρίνιο: 14χρονος έσπαγε τζαμαρίες με λοστό και έκλεβε καταστήματα