Μετά τις εκλογές θέλουν το νέο νομοσχέδιο - Αλλαγές και στις Περιφέρειες

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 22 του σχετικού νομοσχεδίου, πλέον «οι περιφέρειες διοικούνται από το περιφερειακό συμβούλιο, την περιφερειακή επιτροπή

thumbnail_IPOURGIO-ESOTERIKON

Νεκ. Φαρμάκης: «Λάθος ο χρόνος του νομοσχεδίου, δεν αλλάζει ριζικά τις Περιφέρειες»

 

Αλλαγές στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και της πολιτικής διοίκησης των Περιφερειών, επιφέρει ο νέος νόμος που κατατέθηκε για διαβούλευση την Πέμπτη, από το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 22 του σχετικού νομοσχεδίου, πλέον «οι περιφέρειες διοικούνται από το περιφερειακό συμβούλιο, την περιφερειακή επιτροπή, τις αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου».

Οι πιο βασικές αλλαγές είναι ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2024, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή περιφερειών καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η περιφερειακή επιτροπή. Αντιπεριφερειάρχης δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική περιφερειακή παράταξη από αυτή του περιφερειάρχη.

Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες μπορεί να είναι έως 6 σε κάθε περιφέρεια που θα ορίζονται από τον περιφερειάρχη μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής του.

Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της περιφερειακής ενότητάς τους και να διαβουλεύονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα.

Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου.

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας περιφερειακής αρχής

Για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας περιφερειακής αρχής το περιφερειακό συμβούλιο κάθε 2 μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα 1 θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε η «Συνείδηση» στον Περιφερειάρχη Δ.Ε. Νεκτάριο Φαρμάκη, για το αν οι αλλαγές θα είναι μεγάλες στην Περιφέρεια, εκείνος απάντησε ότι ήδη η ΚΕΔΕ έχει προτείνει την αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου για μετά τις εκλογές, πράγμα που κάτι δείχνει. «Νομίζω ότι ο χρόνος, το timing δεν είναι και πολύ καλό, αιφνιδιαστικά και σχεδόν μέσα στις εκλογές. Αυτό φαίνεται γενικά από τις αντιδράσεις των αυτοδιοικητικών που φαίνεται να αιφνιδιάστηκαν δυσάρεστα. Εμάς δεν μας αφορά ιδιαίτερα, οι αλλαγές είναι μάλλον ήπιες, αυτό που μπορεί να πει κανείς ως θετικό είναι ότι η περιφερειακή επιτροπή που αντικαθιστά όλες τις άλλες θα είναι πιο δημοκρατική καθώς θα συμμετέχουν και οι άλλες παρατάξεις, ενώ μέχρι τώρα οι επιτροπές ήταν από την πλειοψηφία». Σύμφωνα, δε, με τον κ. Φαρμάκη η Περιφέρεια δεν έχει ΝΠΔΔ για κατάργηση.

Αναβολή ζήτησε η ΚΕΔΕ

Στο μεταξύ Αναβολή της συζήτησης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για μετά τις εκλογές ζήτησε το ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Ο λόγος που η ΚΕΔΕ θέτει θέμα αναβολής, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου είναι πρώτον, για να υπάρξει πλήρης συζήτηση και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων που εισάγει το εν λόγω νομοσχέδιο  και δεύτερον, για να ληφθούν υπόψη οι επικουρικές προτάσεις και βάσεις που θέτει η Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου για το σύστημα διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύμφωνα με την εισήγηση των Επιτροπών της ΚΕΔΕ, Θεσμών και Διαφάνειας και Οικονομικών των ΟΤΑ, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η ΚΕΔΕ μεταξύ των άλλων προτείνει το ποσοστό αύξησης των άμισθων αντιδημάρχων να παραμείνει στο 1/3 όπως επίσης και όλες οι πρόνοιες του προηγούμενου νόμου για την αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων στις περιπτώσεις συνένωσης πρώην δήμων και κοινοτήτων και να μην(!) θεσμοθετηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής και αντί αυτού, να υπάρξουν εγγράφως κατατεθειμένες, τρεις ερωτήσεις ανά δημοτική παράταξη, οι οποίες και θα συζητούνται στην επικείμενη συνεδρίαση του Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενώ, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις (άρθρο 24-25-26) του νομοσχεδίου για την κατάργηση των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών στους δήμους και τη λύση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους η ΚΕΔΕ προτείνει να παραμείνει ως έχει το ισχύον καθεστώς και μετά τις εκλογές σε συνεργασία με το Υπουργείο να συζητηθεί το θέμα

Για τη σύσταση και λειτουργία Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ΚΕΔΕ θεωρεί σωστή τη νομοθετική πρωτοβουλία αφού η μέτρηση των επιδόσεων των ΟΤΑ σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες ηλεκτρονικούς συνδέσμους και κόμβους, θα αναβαθμίσει το παραγόμενο έργο και θα δημιουργήσει συνθήκες βελτίωσης των επιδόσεων αυτών.

Τάσσεται σταθερά υπέρ της μέτρησης και της αξιολόγησης, «σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια διαδικασία μεταβίβασης ευθυνών». Προτείνει δε η γνώμη της ΚΕΔΕ για το περιεχόμενο των δεικτών και στοιχείων για τη θέσπιση των βραβείων να είναι η  σύμφωνη γνώμη και όχι απλή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για τη μεταφορά της αρμοδιότητας καθαριότητας οδικού δικτύου των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών η ΚΕΔΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η μεταφορά στους δήμους, των ανάλογων πόρων, προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος κατά την τοποθέτησή του δεν άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής του νομοσχεδίου για μετά τις εκλογές. «Εμένα, είπε, με ενδιαφέρει άλλο πράγμα πιο σοβαρό. Θέλω να αξιοποιήσουμε το χρόνο μετά τις εκλογές για να δουλέψουμε σοβαρά τα θέματα του Κώδικα». Σημείωσε ωστόσο ότι άκουσε προσεκτικά όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ότι «θα επανέλθουμε και θα είμαστε σε επικοινωνία, καθώς έτσι και αλλιώς υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για διαβούλευση», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιάννης Συμψηρής - Εφημερίδα Συνείδηση

ΣΥΡΙΖΑ: Κλειστό εκλογικό κέντρο στην Δυτική Ελλάδα- Με «αρρυθμίες» ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος