Την Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 12:00 η ημερίδα για τους καφέ κάδους στο Μεσολόγγι

Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής της μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου http://messolonghi.gov.gr/

<p>vioapovlita-kafe-kadoi-620x420</p>

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου υπενθυμίζει ότι η ενημερωτική ημερίδα «Διαλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδοι)» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 στις 12:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής της μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου http://messolonghi.gov.gr/

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση για την αναγκαιότητα της χρήσης των καφέ κάδων και της περιβαλλοντικής ωφέλειας από την χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων. Η ημερίδα απευθύνεται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οποιοδήποτε οργανισμό ή φορέα παράγει βιοαπόβλητα.

Οι εισηγητές της ημερίδας είναι:
• Dr Costas Velis, BSc MSc DIC PhD MInstP MCIWM, Lecturer in Resource Efficiency Systems-University of Leeds (μέσω τηλεδιάσκεψης),
• Δρ. Ιωάννα Ντάικου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών-Πανεπιστήμιο Πατρών,
• Δρ. Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια Διαχείρισης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωγραφίας-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (μέσω τηλεδιάσκεψης).