ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑμφιλοχιαΜε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 31ην Μαρτίου   2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7. 00  μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:  « Ψήφιση  Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας »

[ Εισηγήτρια   : η κ. Ζωή Ντρούτση   ( Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ)  ].

ΘΕΜΑ 2ο   :   « Ψήφιση  Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  »

[ Εισηγητής    : ο κ.  Κων/νος Διγώνης    ( Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ].

ΘΕΜΑ 3ο   :   « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».

[ Εισηγήτρια   : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα    ( Αντιδήμαρχος )   ].

ΘΕΜΑ  4ο   :  « Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής , σύμφωνα με την παργ.1του άρθρου 7 τουΠ.Δ. 270/81 για το έτος 2021

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 5ο :« Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 6ο   :  « Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 ( Ο.Π.Δ. –Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 7ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 8ο  : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης

Χαμός στα social για το βιογραφικό της “διεθνούς φήμης” σοπράνο και τις παραφωνίες στην εκτέλεση του εθνικού ύμνου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr