ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΣυνεργασία για να γίνει η αθερίνα της λίμνης Τριχωνίδα προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ

Συνεργασία για να γίνει η αθερίνα της λίμνης Τριχωνίδα προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ

Συνεργασία για να γίνει η αθερίνα της λίμνης Τριχωνίδα προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ

Πρόταση να αναγνωρισθεί η αθερίνα της λίμνης Τριχωνίδας είτε ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), είτε ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), με επιστημονικά και νομικά ερείσματα, πρόκειται να διατυπωθεί έπειτα από τη συνεργασία του Δικτύου Ενεργών Πολιτών «Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στα οφέλη που θα προκύψουν εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση εστιάζει σε κείμενό τους ο δικηγόρος και τέως δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπεζιώτης εκπροσωπώντας το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών «Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» και καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να υποστηρίξουν την υπόθεση.

Ο κ. Τραπεζιώτης αναφέρει:

Στη λίμνη Τριχωνίδα η Αθερίνα (Atherinaboyeri) κατέχει εξέχουσα θέση τόσο από οικολογικής άποψης όσο και από εμπορικής.  Η  Αθερίνα στη λίμνη Τριχωνίδα έχει εισαχθεί σε άγνωστη γεωλογική περίοδο από τη θάλασσα μέσω του ποταμού Αχελώου και χωρίς να συναντήσει ανταγωνιστές σε συνδυασμό και με την μεγάλη ικανότητα προσαρμογής της κατέλαβε την θέση του πελαγικού πλαγκτοφάγου λιμναίου ψαριού, δημιουργώντας πληθυσμούς σε μεγάλη αφθονία και αναπαραγωγική αυτοτέλεια.

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών «Actnow-παρέμβαση τώρα» στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της Τριχωνίδας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει τις δυνατότητες  της Εθνικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας  για την αναγνώριση του προϊόντος αυτού ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και να οργανώσει τον σχετικό φάκελο – αίτηση προκειμένου η Αθερίνα της Τριχωνίδας να αναγνωρισθεί και να ενταχθεί είτε ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), είτε ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υδάτινων Οικοσυστημάτων Γιώργος Κεχαγιάς υποδέχθηκε  την πρωτοβουλία με ανυπόκριτο ενθουσιασμό και θα αναλάβει την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση του σχετικού φακέλου.

Με βάση τη νομοθεσία  ένα προϊόν αναγνωρίζεται ως ΠΟΠ όταν μεταξύ άλλων:

α) κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα,

β)  Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά  του προϊόντος  οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και γ)  όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Και ως ΠΓΕ όταν, πλην των ανωτέρω, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση.

Η Αθερίνα γλυκού νερού της λίμνης  Τριχωνίδας συμπληρώνει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές προκειμένου να αναγνωρισθεί ως προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Με την αναγνώρισή και ένταξή του  η Ευρωπαϊκή  και η Εθνική νομοθεσία,  το προστατεύει από:

•      κάθε παράνομη άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση.

•      οιανδήποτε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό.

•      οιανδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη.

•      οιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

Επιπλέον τα οφέλη από την αναγνώριση της Αθερίνας της Τριχωνίδας ως ΠΟΠ/ΠΓΕ θα είναι πολλαπλά τόσο για τους ψαράδες όσο και για την περιοχή μας γενικότερα.

Οφέλη για τον αλιέα-αγρότη: Με την αναγνώριση της ως προϊόν   ΠΟΠ/ΠΓΕ η Αθερίνα της Τριχωνίδας αποκτά προστιθέμενη αξία και    οι αλιείς  μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα το προϊόν  τους διότι πλέον παρουσιάζει τα  εξειδικευμένα του  χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο  πετυχαίνουν  καλύτερες τιμές στην αγορά, βελτιώνοντας έτσι το εισόδημα τους και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους.

Οφέλη για τον καταναλωτή: Έχει στη διάθεσή του σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την μεθοδολογία αλίευσης του προϊόντος με αποτέλεσμα να ενισχύεται η συνειδητή κατανάλωσή του

Οφέλη για τον τουρισμό: Σαν προϊόν  με σήμανση Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ένδειξης η Αθερίνα της Τριχωνίδας γίνεται μέρος της ανάδειξης της Ελληνικής Γαστρονομίας και διασυνδέεται άμεσα με τον ποιοτικό τουρισμό. Οφέλη για το Περιβάλλον: Η ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών αλιείας  και η τήρηση ορθώνπρακτικών υποστηρίζουν και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα του τόπου.

Περεταίρω η κατανάλωση τοπικών προϊόντων όπως η Αθερίνα του γλυκού νερού της λίμνης Τριχωνίδας, που αλιεύεται από ντόπιους αλιείς  με όσο το δυνατόν  παραδοσιακές μεθόδους, συμβάλλει στην μείωση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς στην προστασία του περιβάλλοντος επειδή ταξιδεύει μικρότερες αποστάσεις μέχρι τον καταναλωτή και  συνεπώς με λιγότερα καύσιμα, δεν λαμβάνει καθόλου συντηρητικά και χρησιμοποιούνται πολύ λίγα υλικά συσκευασίας.

Οφέλη για την Περιοχή μας: Με όλα τα παραπάνω είναι προφανή τα οφέλη που θα προκύψουν για την περιοχή μας δεδομένου ότι το προϊόν αυτό  ως ΠΟΠ ή ΠΓΕθα προβάλει και θα διαφημίσει την περιοχή μας η οποία θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία και το εισόδημα των κατοίκων.


Η «Actnow-παρέμβαση τώρα» μπαίνει μπροστά και αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία αυτή θα οργανώσει το σχετικό φάκελο και θα υποστηρίξει νομικά την υπόθεση και για το λόγο αυτό καλεί τους φορείς του τόπου μας, το Δήμο Αγρινίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων και τους βουλευτές της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  να υποστηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους την υπόθεση προκειμένου να αναγνωρισθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ένα μοναδικό προϊόν, η Αθερίνα της λίμνης Τριχωνίδας,  ως προϊόν με ταυτότητα και ποιότητα, αναγνώριση που θα δώσει προστιθέμενη αξία τόσο στο ίδιο το προϊόν όσο και στην περιοχή μας”.

Το κείμενο της πρότασης κοινοποιήθηκε στους:

1.     Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

2.    Βουλευτές ΠΕ Αιτ/νιας

3.    Δήμο Αγρινίου

4.    Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

5.    Αλιείς  Τριχωνίδας

6.    ΤΕΕΑιτ/νιας

7.    Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

8.    Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου

9.    Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου

10.  Αγροτικό Συνεταιρισμό Καινούργιου Τριχωνίδας

11.  Αγροτικό Συνεταιρισμό Ματαράγκας

12.  ΠολιτιστικούςΣυλλόγους  Δήμου Αγρινίου

13.  Βιοτριχωνίς

14.  ΜΜΕ

Brevet 2021 σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Θέρμο: Ποδηλατικός αγώνας με «άρωμα» τουρισμού

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr