ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΝαυπακτοςΣυνέδριο στη Ναύπακτο για τη Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνέδριο στη Ναύπακτο για τη Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνέδριο στη Ναύπακτο για τη Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνέδριο για την Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκησηδιοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUMTraining& Consulting.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,θα εξεταστεί στο διήμερο συνέδριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”,ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUM Training & Consulting.

Το Συνέδριο έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί από την Παρασκευή ως το Σάββατο (1-2) Νοεμβρίου2019, στοΕργατοϋπαλληλικό ΚέντροΝαυπακτίας & Δωρίδος,στις 1 Νοεμβρίουκαι στο 2οΓυμνάσιο Ναυπάκτου,στις 2 Νοεμβρίου2019.Η Ένωση ‘Κλεισθένης’ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην υποστήριξη των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια. Η απόφαση αυτή οδήγησε στην συνεργασία της με τον Δήμο Ναυπακτίαςγια τιςεπιστημονικές εκδηλώσεις που υλοποιεί στην περιφέρεια τηςχώρας.

Η επιλογή της πόλης της Ναυπάκτου για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου Συνεδρίουσηματοδοτεί την σταθερή απόφαση του ‘Κλεισθένη’ να ενισχύειτην τοπικότητα με επιστημονικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια, όπου οι αποστάσεις αποτελούν μεν αντικίνητρο,αλλά η ανάγκη για γνώση &υποστήριξη είναι κατά πολύμεγαλύτερη από το κέντρο.Το Συνέδριο «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»,προγραμματίζεταισε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει τοενδιαφέρον των εργασιών του, στις αλλαγές και τις προκλήσεις που επιφέρει το θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ικαι των αλλαγών που επήλθαν σε αυτόνμε τον Νόμο4623/2019.Οι εργασίες του Συνεδρίου θα εστιάσουν σε θέματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας και απασχολούντην καθημερινότητα της χρηματο-οικονομικήςδιοίκησης στουςΟΤΑ, όπωςδανειοληπτική δυνατότητα, χρηματοδοτήσεις,κανονιστικό πλαίσιο,ελεγκτικέςδιαδικασίες, ψηφιακές εφαρμογές, και θέματα που εν γένει απασχολούν την λειτουργία τηςοικονομικήςυπηρεσίαςστουςφορείς τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες αιρετοί, τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών,Επιστημονικοίκαι Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες ΟΤΑ) και υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β ́ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.Αναμένεται να κατατεθούν 41εισηγήσεις από αιρετούς, από ακαδημαϊκούς, από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 22ειδικοί επιστήμονες και αιρετοί στα αντίστοιχα θέματα.Δήλωση Προέδρου Πανελλήνιας ΈνωσηςΓραμματέωνΤοπικής Αυτοδιοίκησης«Κλεισθένης»,Δρ. ΜιχάληΧρηστάκη:«Ηκαθημερινότητα της χρηματο-οικονομικήςδιοίκησης και διαχείρισης στουςΟΤΑείναι ίσως το πλέον καταλυτικό στοιχείο σε μία ορθολογική δημοτική διοίκηση με στοιχεία αναπτυξιακού σχεδιασμού και ισορροπημένης κατανομής των δημοτικών βαρών. Η κατάλληλη πληροφόρηση και γνώση, η απαραίτητη τεχνογνωσία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα όπως:η δανειοληπτική δυνατότητα, οι χρηματοδοτήσεις,το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,οι ελεγκτικέςδιαδικασίες, οι ψηφιακές εφαρμογές, είναι άκρως πολύτιμη,καθώς τα θέματα αυτά απασχολούν με μεγάλη συχνότητα την λειτουργία τηςοικονομικήςυπηρεσίαςστουςφορείς τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συμβάλουν καταλυτικά στην υποστήριξη αιρετών, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ. Η Γνώση είναι Δύναμη.»

Δήλωση Δημάρχου Ναυπακτίων,κ. Βασιλείου Γκίζα:

«Η επιλογή της διεξαγωγής του Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Οικονομικά Θέματα των ΟΤΑ από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUMTraining& Consulting, και η συνδιοργάνωσή του με τον Δήμο μας,στην πόλη της Ναυπάκτουαποτελεί κομβικό γεγονός για την μετάδοση τηςγνώσης και στιςπόλεις τηςπεριφέρειας.Η συνδιοργάνωση αυτή θέτει τα θεμέλια μίας συνεργασίας με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης προς όφελος εργαζομένων και πολιτών.Είμαι βέβαιος για την επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου, που εστιάζει σε ένα διαχρονικά επίκαιρο, σημαντικό και ευαίσθητο θέμα που αφορά τηνοικονομική διαχείριση και λειτουργία των Δήμων μας, ειδικότερα μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.Παράλληλα, ευελπιστούμε το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής καλών πρακτικών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με σημείο αναφοράς την Ναύπακτο”.

nafpaktianews.gr

2020, η χρονιά του Πάρκου – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις μόνο στη «Συνείδηση»

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr