ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΞηρομεροΣυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:
Καλεί σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), στις 17 Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση χορήγησης παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού στην περιοχή Παλιόβαρκα της Κοινότητας Μύτικα στους:
α) Τζαμίχα Δημήτριο του Βασιλείου
β) Κρικώνη Ειρήνη του Ηλία
2. Έγκριση χορήγησης παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού στον Αστακό στους:
α) Παπαγεωργίου Ελευθερία του Βασιλείου
β) Δημητρούκα Νικολίτσα του Γρηγορίου
γ) Σπετσέρη Ηλία του Κωνσταντίνου
δ) Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο του Χαριλάου
3. Τροποποίηση της Αριθ.36/2011 (φεκ 1149/τ.Β΄/14-6-2011) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απόφασης συγχώνευσης Νομικών Προσώπων.
4. Αναμόρφωση Π/Υ έτους 2020.
5. Θέση Δημοτικού Συμβουλίου για το Θέμα της ίδρυσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και τις επιπτώσεις της στην παραλιακή ζώνη Αστακός – Μύτικας – Μαραθάκι Κανδήλας, με τις νέες μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας και τις επεκτάσεις των υφισταμένων.
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr