Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου (live + εικόνες)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου (live) Σήμερα Παρασκευή 17/02 και ώρα 18:00 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, η οποία ως είθισται πραγματοποιείται επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης

dimotiko simvoulio (6)

Σήμερα Παρασκευή 17/02 και ώρα 18:00 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, η οποία ως είθισται πραγματοποιείται επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο Μνημόνιο Συνεργασίας (MoC), στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030 μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και Ελληνικών πόλεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

2.      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της ΚΟΙ.Π.Α. Αγρινίου για την μελέτη, δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Ανακατασκευής και Διαμόρφωσης Κτιρίων Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

3.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα:  «Απολογιστικά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου, έτους 2022», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου  3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

4.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2023».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

5.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Κατάρτιση και Ψήφιση προϋπολογισμού 2023».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

6.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2023».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

7.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Συνοδευτικός πίνακας  της υπ’ αριθμό 2/2023 Απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με κοστολογημένες τις δράσεις».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

8.      Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024 – 2027 Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

9.      Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιαςκ. Καλαντζής).

 

10.  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

11.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου  2022  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2022».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

12.  Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

13.  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών   του Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

14.  Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού έτους 2023 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

15.  Α) Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Δήμου Αγρινίου και διόρθωση εγγραφών στην υπ’ αρίθμ. 511/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

Β) Διαγραφή προσαυξήσεων  και διαγραφή χρέους από βεβαιωτικούς χρηματικούς  καταλόγους Δήμου Αγρινίου.

Γ) Τροποποίηση αιτιολογίας οφειλής σε χρηματικούς καταλόγους έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

16.  Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 42999/22-7-2022  σύμβασης του Δήμου Αγρινίου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγρινίου – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

17.  Εγγραφή  στον προϋπολογισμό  του Δήμου Αγρινίου έτους 2023 πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και εξυγίανσης χώρων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

18.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

19.  Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 78470/19-12-2022 σύμβασης του οικονομικού φορέα Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 152123 καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

20.  Συγκρότηση: Α) Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 και Β) Επιτροπών αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών συμβάσεων Προμηθειών-Υπηρεσιών  στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

21.  Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου, έτους 2022.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

22.  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Σχεδίου Πόλης»προϋπολογισμού μελέτης 2.800.000,00 €.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

23.  Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων για την ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 040907 στα Ο.Τ. 1009-1010-1008, Επέκταση 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

24.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2023, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

25.  Πρόσληψη έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2023,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τις ανάγκες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Αίτημα από κορεατική εταιρεία για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων διατροφής