ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΣυνεχώς μειούμενη η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα – Τα επαγγέλματα που «τραβάνε»

Συνεχώς μειούμενη η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα – Τα επαγγέλματα που «τραβάνε»

Συνεχώς μειούμενη η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα – Τα επαγγέλματα που «τραβάνε»

Συνεχώς μειούμενη η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα – Τα επαγγέλματα που «τραβάνε» σύμφωνα με την εφημερίδα “Συνείδηση”. Οδηγοί και Υπάλληλοι γραφείου τα πιο δυναμικά επαγγέλματα στην Αιτωλοακαρνανία

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Τα ποσοστά της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνεχώς μειούμενα, με αποτέλεσμα η περιοχή από ουραγός στο συγκεκριμένο αρνητικό δείκτη να βρίσκεται πλέον κοντά στον εθνικό μέσο όρο της ανεργίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2022 η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 12,1%, μόλις μισή μονάδα πάνω από το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα, ενώ ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι επτά άλλες περιφέρειες της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος , Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησος) μετρήθηκαν με μεγαλύτερα ποσοστά από τη Δυτική Ελλάδα. Η τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ανακόπηκε ούτε από την επέλαση της πανδημίας την προηγούμενη διετίας. Ενδεικτικά το 2020 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας την τελευταία πενταετία, με τους ανέργους να μειώνονται κατά 12,51% σε σχέση με αυτούς το 2019.

Η μεγαλύτερη αύξηση απασχολούμενων στη Δυτική Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το 2021 παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού απασχολουμένων της για την πενταετία 2017 – 2021. Ειδικότερα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 6,49%, οι οποίοι έφτασαν τα 230.668 άτομα από τα 216.616 άτομα που ήταν το 2020. Στο α’ Τρίμηνο του 2022 οι απασχολούμενοι άγγιξαν τα 243.333 άτομα, εκ των οποίων το 90,37% εργαζόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ως μισθωτοί εργάζονταν το 55,61% των απασχολούμενων, ενώ ως αυτοαπασχολούμενοι το 36,42% και ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση το 7,97%.

Η έρευνα του μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας

Ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών απασχόλησης που δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία στην έκθεσή του για το 2021. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν αποσκοπεί απλώς στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά σε μια λεπτομερή καταγραφή των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Δυτική Ελλάδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ένας ορθός σχεδιασμός πολιτικών στην αγορά εργασίας μέσω των ανάλογων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας).

Στο 60% των επαγγελμάτων υψηλών δεξιοτήτων το 2021 παρατηρήθηκε μείωση στο πλήθος των απασχολούμενων σε σχέση με το 2020, ενώ αντίθετα στο 61% των επαγγελμάτων μέσων δεξιοτήτων παρουσιάστηκε, έστω και οριακή, αύξηση του πλήθους των απασχολουμένων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεκτικότητα που παρουσιάζουν τα επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων, καθώς η απασχόληση στις εν λόγω επαγγελματικές κατηγορίες παρουσίασε το 2021, συγκριτικά με το 2020, αύξηση.

Ειδικότερα, αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία για τα επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων εκείνα για τα οποία παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση το 2021 συγκριτικά με το 2020 είναι οι «Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών» (μεταβολή 222%), οι «Επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα» (μεταβολή 142%) και οι «Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων» (μεταβολή 142%).

Στα επαγγέλματα μέσω δεξιοτήτων αξιοσημείωτη αύξηση για το 2021 παρουσίασαν οι «Ταμίες και τους υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων» (285,7%), οι «Χειριστές εξοπλισμού» (122,1%) και οι «Πωλητές» (97,9%). Στον αντίποδα επαγγέλματα τα οποία έχασαν τη δυναμική τους το 2021 ήταν αυτά των «Άλλων υπαλλήλων γραφείου» (ποσοστιαία ετήσια μείωση -60,0%) και των «Ταμιών, ταμειολογιστών και ασκούντων άλλα συναφή επαγγέλματα» (ετήσια ποσοστιαία μείωση -52,5%). Τέλος, όσο αναφορά τα επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων, εκείνα που το 2021 παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση ήταν τα «Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν» (184,5%), οι «Βοηθοί παρασκευής τροφίμων» (119,3%), οι «Εργάτες μεταφορών και αποθήκης» (111,2%) και οι «Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» (106,5%)

Ποια επαγγέλματα «τραβάνε»

Οι πέντε  κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που ξεχωρίζουν για το δυναμισμό τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι, κατά φθίνουσα σειρά, οι εξής: «Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων», «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις», «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης», «Δραστηριότητες παροχής ποτών» και «Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α».

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας οι αντίστοιχοι κλάδοι με τον πιο έντονο δυναμισμό είναι: «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης», «Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού» και «Δραστηριότητες παροχής ποτών».

Τα πέντε επαγγέλματα που καταγράφουν τον πιο έντονο δυναμισμό στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι: οι «Υπάλληλοι γραφείου», οι «Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών», οι «Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού», τα «Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και οι «Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα».

Ενώ, όσον αναφορά τα τρία πιο δυναμικά επαγγέλματα ανά Περιφερειακή Ενότητα, η κατάταξη, κατά φθίνουσα σειρά,  στην Αιτωλοακαρνανία είναι η εξής : «Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού», «Υπάλληλοι γραφείου» και «Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα».

Που δημιουργήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας

598 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγρινίου

Συνολικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι «Υπάλληλοι γραφείου», είναι το επάγγελμα στο οποίο αυξήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλο οι θέσεις εργασίας για το 2021. Συγκεκριμένα, από τις 4.840 νέες θέσεις εργασίας το 20,5% ήταν υπάλληλοι γραφείου (992 νέες θέσεις εργασίας).

 Αξιοσημείωτη αύξηση των θέσεων εργασίας, παρουσίασαν, επίσης, και τα κάτωθι επαγγέλματα:

•        «Πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» (541 νέες θέσεις).

•        «Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών» (531 νέες θέσεις).

•        «Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού» (499 νέες θέσεις).

•        «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας» (431 νέες θέσεις).

•        «Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας» (365 νέες θέσεις).

•        «Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών» (352 νέες θέσεις).

•        «Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» (212 νέες θέσεις).

•        «Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.» (182 νέες θέσεις).

Όσον αφορά την κατανομή των νέων θέσεων εργασίας σε επίπεδο Δήμων, το 73% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας δημιουργήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τον Δήμο Πατρέων να κατέχει την μερίδα του λέοντος με 3.043 νέες θέσεις εργασίας. Στους μεγαλύτερους Δήμους των άλλων δύο Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι Δήμος Αγρινίου και Δήμος Πύργου δημιουργήθηκαν 598 και 172 νέες θέσεις εργασίας.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Αιτωλοακαρνανία: Ένα χρόνο μετά η στεγαστική συνδρομή

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ