Συμμετοχή του ΔΙΕΚ Αγρινίου σε προγράμματα ERASMUS+

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ERASMUS+ KA201 με τη συμμετοχή 24 καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Αγρινίου σε κινητικότητα στη Ρουμανία τον Φεβρουάριο του 2020, Το…

<p>DIEK</p>

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ERASMUS+ KA201 με τη συμμετοχή 24 καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Αγρινίου σε κινητικότητα στη Ρουμανία τον Φεβρουάριο του 2020,

Το ΔIEΚ Αγρινίου συμμετέχει επίσης σε πρόγραμμα Erasmus+ KA202 για τα έτη 2019 – 2021με Αρ. Σύμβ. 2019-1-ΕS01-ΚΑ202-065847 και τίτλο: “Ανάσχεση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης μέσα από την ομαδική εργασία, την δημιουργία κινήτρων και την ένταξη των μεταναστών ”, μαζί με τέσσερα άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τη Σλοβακία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Στόχος του προγράμματος είναι να προτείνει τρόπους ώστε να μειώσει και να αποτρέψει τον μεγάλο αριθμό απουσιών και εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, να ευνοήσει την ταχεία ένταξη των μεταναστών, να μελετήσει και να συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στις μεθοδολογίες που βασίζονται στις τεχνολογίες Πληροφόρησης, επικοινωνίας και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια των εργασιών του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τηλεδιασκέψεις, κινητικότητες στην Σεβίλλη και την Μπρατισλάβα και θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά κέντρα ανάλογα με τις συνθήκες, με το κλείσιμο του προγράμματος και την αποτίμηση να γίνεται στο Αγρίνιο τον Μάρτιο του 2021. Ακόμη έχει δημιουργηθεί εικονική εταιρία με την επωνυμία  ABSVETPRO στην οποία συμμετέχουν σπουδαστές από όλες τις χώρες  συμμετοχής, ανταλλάσσοντας, πληροφορίες, εμπειρίες και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Κορονοϊός: Νεκρή 39χρονη στο Λαϊκό