ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΣτις τελευταίες θέσεις η Δυτική Ελλάδα ως προς τους δείκτες ποιότητας των ξενοδοχείων

Στις τελευταίες θέσεις η Δυτική Ελλάδα ως προς τους δείκτες ποιότητας των ξενοδοχείων

Στις τελευταίες θέσεις η Δυτική Ελλάδα ως προς τους δείκτες ποιότητας των ξενοδοχείων

Το ποσοστό ικανοποίησης είναι στο 83% για την Δυτική Ελλάδα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην “ελληνική φιλοξενία”, όπως αυτή εκπροσωπείται από τα ελληνικά ξενοδοχεία, δίνουν οι επισκέπτες της Ελλάδας και αυτό αποτυπώνεται σε κάθε έρευνα ικανοποίησης που διενεργούν φορείς του κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο του 2023, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με ποσοστό 86%. Σταχυολογώντας τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του ΙΝΣΕΤΕ, η Ελλάδα βρίσκεται ταυτόχρονα και στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το κριτήριο της εξυπηρέτησης με ποσοστό 91%, αλλά και στην κατηγορία φαγητού-ποτού με ποσοστό 85% .

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI)

Τον Αύγουστο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 84% και στην τρίτη θέση η Ισπανία και η Κύπρος με 83% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Τουρκία με 82% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 88% και ακολουθούν η Κύπρος με 87% και η Ελλάδα με 86%. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται η Ισπανία και η Ιταλία με 81% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 75%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 88%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 85% και ακολουθούν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ισπανία με 84% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 73%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 91% και ακολουθεί η Τουρκία με 89%. Έπονται η Κύπρος και η Ισπανία με 88% αντίστοιχα και η Ιταλία με 87% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 79%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κύπρος με 94%, στη δεύτερη θέση η Ιταλία με 93% και ακολουθεί η Τουρκία με 90%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 89% και ακολουθεί η Ισπανία με 87% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 79%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κύπρος και η Τουρκία με 91% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα με 90% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ιταλία με 89%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται η Ελλάδα και η Τουρκία με 85% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Κύπρος με 84%, η Ιταλία με 82% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ισπανία με 81%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών

Τα ξενοδοχεία 5 έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 88%. Το GRΙ ήταν 87% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων και 3 αστέρων αντίστοιχα ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 85%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 90% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 88%, 4 αστέρων με 86% και 5 αστέρων με 84%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 91% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 85%. Έπονται τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 84%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 81%. Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 με 93% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 91%. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων και 4 αστέρων με 90% αντίστοιχα.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 99% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 91%, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 89% και τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 86%. Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 93% και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων με 90% αντίστοιχα ενώ τα ξενοδοχεία 5 αστέρων αξιολογούνται με 89%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 και 4 αστέρων με 87% αντίστοιχα και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 86% ενώ τα ξενοδοχεία 3 αστέρων αξιολογούνται με μόλις 79%

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων ηπειρωτικής Ελλάδας

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα κατέχουν η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία με 90% αντίστοιχα και ακολουθούν η Πελοπόννησος με 88% και η Θεσσαλία με 87%. Έπονται η Κεντρική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα με 86% αντίστοιχα και η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 85%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττική και η Δυτική Ελλάδα με 83% αντίστοιχα

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων νησιωτικής Ελλάδας

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 94% και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με 89% και η Κρήτη με 87%. Έπονται οι Ιόνιοι Νήσοι με 85%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 83%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 95% και ακολουθούν η Κρήτη με 85% και οι Ιόνιοι Νήσοι με 83%. Έπονται τα Δωδεκάνησα με 81%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 80%.

Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 97% και ακολουθούν και το Βόρειο Αιγαίο με 94% και η Κρήτη με 91%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα με 88% αντίστοιχα.

Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 97% και ακολουθούν η Κρήτη με 91%, οι Ιόνιοι Νήσοι με 89% και τα Δωδεκάνησα με 88%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο με 65%.

Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 96% και ακολουθούν η Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα με 89% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Ιόνιοι Νήσοι με 88%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κρήτη με 87% και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με 84%, οι Ιόνιοι Νήσοι με 83% και τα Δωδεκάνησα με 81%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 70%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ναυπακτία: Κρεβάτια και είδη υγιεινής οδηγούν στην ταυτοποίηση των χασισοκαλλιεργητών

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ