Σπανάκης: Το 2024 θα είναι χρονιά δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

«Το 2024 θα είναι χρονιά δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην…

6054678-scaled-1

«Το 2024 θα είναι χρονιά δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια-Δύο λέξεις, ένας στόχος».

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο κ. Σπανάκης έκανε λόγο για κατάρτιση και εκτέλεση νέων, επιπρόσθετων κυβερνητικών ρυθμίσεων, το επόμενο χρονικό διάστημα, τις οποίες συνόψισε ως εξής:

  • Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, με την κατάργηση πεπαλαιωμένων διατάξεων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσαρμογή τους στις ανάγκες του σήμερα. «Περνάμε περισσότερους από 30 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και εκατοντάδες επαγγέλματα σε κατηγορίες (ζώνες) υψηλότερης επικινδυνότητας για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και των υποχρεώσεων του εργοδότη, όπως είναι, για παράδειγμα, οι γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες με χρήση μηχανημάτων, κατασκευή όπλων και πυρομαχικών και η επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων». Κατηγοριοποιούνται επίσης όλα ανεξαιρέτως τα τεχνικά έργα (ακόμη και τα μικρά), χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο κρεάτων, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (courier, delivery), ερευνητικά εργαστήρια, καθαρισμός κτιρίων, νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.
  • Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στο νέο οργανόγραμμα του υπουργείου.
  • Στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού προγράμματος 2023-2024 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συγκροτείται συντονιστικό όργανο για τη δημιουργία φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, στη βάση ενός ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου και υποστηρικτικών μελετών σκοπιμότητας, δημιουργίας και αναλογιστικής ισορροπίας. «Η δημιουργία του φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου θα συμβάλει στην επισταμένη μέριμνα των εργοδοτών και των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, με επακόλουθο την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και σε ένα ευρύτερο επίπεδο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».
  • Επένδυση στην αξιοποίηση και συνεχή επικαιροποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία παρουσιάζεται σήμερα και περιλαμβάνει μία σειρά από ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων – ιδίως των μικρών και των μεσαίων – σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. «Παράλληλα, με την επικαιροποίηση της πλατφόρμας, συμβάλλουμε πιο ενεργά στην προαγωγή και στην καλλιέργεια της νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων».
  • Διαμορφώνεται σύγχρονο προστατευτικό πλαίσιο των εργαζομένων σε μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα. Παράλληλα, ενδυναμώνεται ο ουσιαστικός ρόλος του συντονιστή ασφαλείας στα τεχνικά έργα για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης των ελέγχων – στη βάση των καλύτερων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) – στο πεδίο της Υγείας και της Ασφάλειας. Ήδη, κατά το έτος 2023, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 27.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 14.732 πρόστιμα, συνολικού ύψους 41 εκατ. ευρώ.
  • Στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων, προωθούνται σύγχρονες δράσεις, όπως ο εργασιακός αθλητισμός και η υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αθλητισμού.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα και οι πρωτοβουλίες, που σχεδιάζονται και οι παρεμβάσεις, που δρομολογούνται για τον επόμενο χρόνο, καταρτίζονται και εκπονούνται στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο κέντρο κυβερνητικών αποφάσεων, το υπουργείο Εργασίας. Όπως είπε, το μήνυμα της ημερίδας «Δύο λέξεις-Ένας στόχος» δείχνει με εμφατικό τρόπο τη σπουδαιότητα που έχει για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται και να είναι υγιής και ασφαλής.

Για τον λόγο αυτό, με αφορμή τη σημερινή ημερίδα, ο κ. Σπανάκης απηύθυνε κάλεσμα για συμμετοχή σε έναν παραγωγικό κοινωνικό διάλογο, προκειμένου να καταγραφούν όλες οι υφιστάμενες ελλείψεις και οι ανάγκες στον κλάδο της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, να διατυπωθούν χρήσιμες προτάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο: από εργαζόμενους, εργοδότες, εκπροσώπους επιχειρήσεων, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε η θεσμική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να είναι προϊόν διαβούλευσης και απόφασης όλων. Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι, μέσα σε πέντε μόλις μήνες, μαζί με τον υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη, αναπτύχθηκε ένα πολυσχιδές πλαίσιο έξι δράσεων, με βάση τον οδικό χάρτη της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027, η εκπόνηση της οποίας προβλέπεται στον Ν. 4808/2021, μετά και την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 187.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπανάκης σημείωσε τα εξής:

«1) Κατά την περίοδο του καύσωνα, με υπουργική απόφαση, ορίσαμε την υποχρεωτική παύση των εργασιών σε βαριές εξωτερικές εργασίες στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων θερμικής επιβάρυνσης, όπως είναι η μέθοδος του βιοκλιματικού δείκτη, που διαμόρφωσαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έτσι, με την απόφαση αυτή, προστατεύσαμε τους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι, λόγω της φύσης της εργασίας τους, διατρέχουν, κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης. Ταυτόχρονα, με τον πρόσφατο Ν. 5053/2023, στο άρθρο 32, θεσπίσαμε την υποχρέωση των επιχειρήσεων να συμμορφώνονται, για την προστασία των εργαζομένων τους, με τις εντολές των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και έκτακτων καιρικών φαινομένων.

2) Θωρακίσαμε την ασφάλεια των εργαζόμενων μεταφορέων και διανομέων με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία προβλέψαμε: α) τον κατάλληλο προστατευτικό ενδυματολογικό εξοπλισμό (ρουχισμός και υποδήματα) που θα φέρει ο εργαζόμενος ανάλογα με τις υφιστάμενες κάθε φορά καιρικές συνθήκες και β) τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτείται να πληροί το μοτοποδήλατο ή η μοτοσικλέτα που θα χρησιμοποιεί κατά την εργασία του.

3) Ενισχύσαμε την προστασία των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη με υπουργική απόφαση, με την οποία αυξήσαμε το ωράριο υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών σε πλοία.

4) Ενδυναμώσαμε το σώμα των τεχνικών ασφαλείας στο πεδίο της πρόληψης και της προστασίας και, με υπουργική απόφαση, επικαιροποιήσαμε, για πρώτη φορά, μετά από 35 χρόνια, τον κατάλογο των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, αποδίδοντας σχετικά δικαιώματα και σε νέες ειδικότητες μηχανικών.

5) Ενισχύσαμε τον ρόλο των ιατρών εργασίας και με τον Ν. 5053/2023.

6) Αναβαθμίσαμε το επίπεδο επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων και διευκολύναμε το έργο των ιατρών εργασίας, ορίζοντας με εγκύκλιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του ατομικού ιατρικού φακέλου των εργαζομένων». «Το προσεχές έτος θα είναι μία πλούσια χρονιά πρωτοβουλιών και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων και μεγάλων προκλήσεων για την πατρίδα μας και τον κόσμο, η μέριμνα για τον εργαζόμενο, τον πυλώνα κάθε οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να είναι προτεραιότητα» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης και επανέλαβε την πρόσκλησή του για συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων στο e-mail: yae@yeka.gr.