ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 23/2/2017 και ώρα 17.00 μ.μ (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
 2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου (2003ΣΕ05500005) “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α ́ καιΒ ́ βαθμούτηςΧώρας” (εισηγητήςκ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
 4. Εισήγηση της Δημ. Επιτροπής Παιδείας σχετικά με πρόταση μετατροπής του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2017-2018 και καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. –Δημ. Σύμβουλος).
 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” με κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως ” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τεσσάρων ατόμων, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας εργατών καθαριότητας , διάρκειας δύο μηνών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση μετατροπής ωραρίου δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ΙΔΑΧ (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Μουσούρων, ανακαίνιση παλαιού σχολείου Πενταλόφου και πλακόστρωση προαυλείου χώρου Δημ. Σχολείου Ρετσίνων” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νηπιαγωγείο Σταμνάς ” (εισηγητής κ.ΔιαμαντόπουλοςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την “Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΚοντογιάννηςΓεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 13. Έγκριση της υπ’αριθμ. 9/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) (εισηγητής κ.ΚοντογιάννηςΓεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις ιδιοκτησιών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
 15. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του “Ιδρύματος Ευανθία Καρβέλη” (εισηγητής κ.ΣταράμοςΠαναγ. –Δημ. Σύμβουλος).
 16. Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών α)τροφίμων – λοιπών ειδών παντοπωλείου – φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, β) πετρελαιοειδών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος έναντι Κήπου Ηρώων με δημοπρασία (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στο Μεσολόγγι με δημοπρασία (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου για τον διακανονισμό οφειλής της ΔΕΥΑΜ προς τη ΔΕΗ (εισηγητής κ.ΚοντογιάννηςΓεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 21. Έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου περί αναστολής έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης στο Αιτωλικό (εισηγητής κ.ΚοντογιάννηςΓεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 22. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. –Δημ. Σύμβουλος).
 23. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς οικία ΚαρέληΘεοδ. στην Τ.Κ. Σταμνάς ” (εισηγητής κ.ΔιαμαντόπουλοςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση  2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΔιαμαντόπουλοςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 25. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση απ’ευθείας εξαγοράς αγροτεμαχίων στη Τοπ. Κοιν. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικ. –Δήμαρχος).
 27. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας για την εξαγορά αγροτεμαχίων στη Τοπ. Κοιν. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 28. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 29. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διάρκειας 6 μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 30. Έγκριση δαπανών δημοσίευσης οικον. καταστάσεων έτους 2017 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 31. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 32. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου).

 

Ο Πρόεδρος

 Αγαθάγγελος Κότσαλος

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr