ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΠολιτικα ΝεαΤι συμβαίνει με τις εφορευτικές επιτροπές

Τι συμβαίνει με τις εφορευτικές επιτροπές

Τι συμβαίνει με τις εφορευτικές επιτροπές

Οι ποινές και οι υποχρεώσεις των μελών

Τι συμβαίνει με τις εφορευτικές επιτροπές

Μέχρι και τρία χρόνια φυλάκιση σε όσους δεν ασκήσουν σωστά τις υποχρεώσεις τους

 

Σε αυτές τις εκλογές όπως και σε όλες τις προηγούμενες αρκετοί είναι οι ψηφοφόροι που εκτός από το να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, θα συμμετάσχουν και στην ομαλή διεξαγωγή τους ως μέλη εφορευτικών επιτροπών. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που για επαγγελματικούς λόγους ή λόγους υγείας δεν θα μπορέσουν να παραστούν στα εκλογικά τμήματα στα οποία έχουν κληθεί.

Αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλιώς κινδυνεύουν με ποινές, καθώς η άσκηση των καθηκόντων των μελών των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Αν κάποια μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιαδήποτε αιτία, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα απλά μέλη, όπως και τέσσερις αναπληρωτές που θα κληθούν να τους αντικαταστήσουν σε περίπτωση ανάγκης.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση αυτή κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων, περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος, που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής.

Μέσα στην προθεσμία το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί επίσης κατά την κρίση του να διορίσει με απόφαση που λαμβάνει σε συμβούλιο, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών από τους καταλόγους. Στην περίπτωση αυτή, μέλη εφορευτικών επιτροπών ορίζονται αυτοί που κατά την κρίση του συμβουλίου πρωτοδικών παρέχουν στοιχεία επάρκειας γι’ αυτά τα καθήκοντα, ενώ πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται για το διορισμό τους πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία με αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Από εκεί και πέρα, αν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αντικατάσταση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων. Αν λείπει κι αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρό της τον μεγαλύτερο σε ηλικία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία από τα τέσσερα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο άλλα ή σε περίπτωση αδυναμίας ένα, ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία υποχρεούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με χρηματική ποινή τιμωρούνται τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που διευθύνουν την εκλογή, καθώς και αυτός που τη διευθύνει ή λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής σε περίπτωση που:

Α) Εν γνώσει τους δεχτούν ν’ ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα πρόσωπο που ή δεν είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους ή ψευδώς εμφανίζεται αντί άλλου που είναι γραμμένο σ’ αυτούς ή άσκησε ήδη αυτό το δικαίωμα.

Β) Εν γνώσει τους αποκλείσουν κάποιον από τους εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο εκλογείς, ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Γ) Αδικαιολόγητα περιορίσουν οπωσδήποτε τη χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας ή τη διακόψουν ή την αναβάλουν.

Δ) Αδικαιολόγητα μεταβάλουν τον τόπο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που νόμιμα έχει οριστεί.

Ε) Αδικαιολόγητα διώξουν από τον τόπο της ψηφοφορίας υποψήφιο ή αντιπρόσωπο ή αναπληρωτή του ή δεν αναγνωρίσουν αυτούς που έχουν διοριστεί νόμιμα αντιπρόσωποι ή αναπληρωτές υποψηφίου.

Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του νομικού πλαισίου που ειδικά δεν προβλέπεται απ’ αυτό ή τον Ποινικό Κώδικα ή από άλλο ποινικό νόμο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

Μπάμπης Τσιρώνης

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr