ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΣυμπληρωματική εισαγωγή μαθητών στην ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Συμπληρωματική εισαγωγή μαθητών στην ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΝΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Με άλλη μία ακόμη ειδικότητα ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ Η/Υ για 25 μαθητές/τριες συμπληρωματικά θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2014-2015 η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου.

Οι σχολές ΕΠΑ.Σ. ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν.3475/06) που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑ.Σ. έχουν οι νέοι και οι νέες που:

Α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού, ή Α’ Τάξης ΤΕΕ, ή Α’ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαίων Λυκείων, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ, ή ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1991 έως 1998.

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. Μεσολογγίου ΑΙΤΗΣΗ, από 01/10/2014 έως 15/10/2014τις εργάσιμες μέρες, το ωράριο λειτουργίας της σχολής για τις αιτήσεις είναι από 8:30 έως και 15:00.

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή οποιονδήποτε άλλο σχολικό τίτλο που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου.

2) Πιστοποιητικό γέννησης (Δήμου ή Κοινότητας) ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.

3) Εκκαθαριστικό εφορίας κηδεμόνα

4) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (για τους πολύτεκνους)

5) 2 φωτογραφίες

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Πάροδος Σταυροπούλου

τηλ 26310 55788, 2631051013

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr