ΣΔΕ Αγρινίου: Με ιδιαίτερη επιτυχία η Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Erasmus+

Επιτυχημένη η Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Erasmus+ ΚΑ1 του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου

<p>sde1</p>

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Erasmus+ ΚΑ1 του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 στη Αίθουσα Κωστής Παλαμάς του σχολείου.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η επικοινωνία, διάδοση και προβολή των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Σχεδίου 2022-1-EL01-KA122-ADU-000078410 με τίτλο: « Προς ένα καινοτόμο σχολείο: ΣΔΕ Αγρινίου» στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα του Αγρινίου και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα.

Ειδικότερα η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου πραγματοποιήθηκε μέσα από την επιμορφωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα «Μαθήματα και κατάρτιση», που περιελάμβανε και στοχευμένες εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Αγρινίου σε τρεις ροές μαθησιακής κινητικότητας σε πιστοποιημένα ευρωπαϊκά επιμορφωτικά κέντρα του εξωτερικού που είχαν τα παρακάτω θέματα εκπαιδευτικής προσέγγισης και ανάδειξης :
• There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning
• Learning Through Collaboration and Cooperation
• The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools

Μέσα από τις παρουσιάσεις των ομιλητών της Ημερίδας, του Διευθυντή Νικόλαου Νάσιου, του Υποδιευθυντή Κωνσταντίνου Κουκούλη και των εκπαιδευτικών Δημητρίου Δήμου, Γεωργίου Καραμητσόπουλου, Κατσαντά Ξανθής και Βασιλικής Κουρελή που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επιμορφωτική δραστηριότητα «Μαθήματα και κατάρτιση» αναδείχθηκε η σημασία και συμβολή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΔΕ Αγρινίου για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καινοτόμου σχολείου, ενός οργανισμού μάθησης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης.

Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της Ημερίδας , αναγνωρίστηκε η συμβολή και η σημασία των προγραμμάτων επιμόρφωσης «Μαθήματα και κατάρτιση» Erasmus+ και από τις παρουσιάσεις, ανάλογων προγραμμάτων στο πλαίσιο του σχολείου τους, των προσκεκλημένων εκπαιδευτικών Rosa Maria Castiblanue Fernandez και Yolanta Antequera Romera του CEPALuisVives (Quintanar de la Orden, España) που ήταν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα για Job Shadowing στο ΣΔΕ Αγρινίου.

Παπανώτας για Μαγγίρα: “Δεν θέλω να μου μιλάτε για αυτήν την κυρία”