Ρουμανία: Στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα και ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Η Ρουμανία σχεδιάζει έργα για την ανάπτυξη της εθνικής υποδομής εναλλακτικών καυσίμων για ηλεκτρικά οχήματα και συγκεκριμένα την εγκατάσταση τουλάχιστον 30.000 σημείων επαναφόρτισης, μέχρι τα…

electric-car-charging-space

Η Ρουμανία σχεδιάζει έργα για την ανάπτυξη της εθνικής υποδομής εναλλακτικών καυσίμων για ηλεκτρικά οχήματα και συγκεκριμένα την εγκατάσταση τουλάχιστον 30.000 σημείων επαναφόρτισης, μέχρι τα μέσα του 2026, δήλωσε  η Adina Vălean, Ρουμάνa  Επίτροπος Μεταφορών αναφέροντας ότι το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σχέδιο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR σε εκδήλωση αφιερωμένη στη βιώσιμη κινητικότητα που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι.

Η Adina Vălean ελπίζει ότι θα γίνει αποδεκτό ένα ευρύτερο φάσμα βιοκαυσίμων, ώστε “να μπορέσουμε να αυξήσουμε το μερίδιό τους και αυτό των συνθετικών καυσίμων, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα”.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Μεταφορών, η ΕΕ πρέπει επίσης να διατηρήσει και να αναπτύξει βιώσιμες υγρές εναλλακτικές λύσεις αντί των εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να επωφεληθεί από μεγάλες οικονομίες κλίμακας χρησιμοποιώντας υπάρχοντες αγωγοί και υποδομές ανεφοδιασμού, «έτσι ώστε να μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα στους στόλους αυτοκινήτων γρηγορότερα, μειώνοντας το κόστος της μετάβασης».

Επί του παρόντος, η Ρουμανία διαθέτει περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μεταφορές, αλλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν προορίζονται μόνο για κλασικές υποδομές.

Χρηματοδοτούμε καινοτόμες λύσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα , από σταθμούς επαναφόρτισης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ασφαλή, ψηφιοποιημένη στάθμευση φορτηγών, πολυμορφικούς τερματικούς σταθμούς εμπορευμάτων ή επιβατών. Έχουμε, για παράδειγμα, δεσμευμένα περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων σταθμών επαναφόρτισης », είπε η Vălean.

Η Ρουμανία έχει ήδη υποβάλει πέντε έργα στο πλαίσιο της γραμμής χρηματοδότησης για σταθμούς επαναφόρτισης.