Πύργος: Ζήτησαν από ανάπηρο εκπαιδευτικό να καλύψει το… ανύπαρκτο μέλος του

η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε τον εκπαιδευτικό στο γραφείο και του ζήτησαν να καλύψει το… ανύπαρκτο μέλος του, ώστε “να μην έρθουν σε δύσκολη θέση οι μαθητές” όπως χαρακτηριστικά του είπαν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την εμφάνισή του ως “ατημέλητη”

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Το αδιανόητο γεγονός συνέβη στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα των ατόμων με αναπηρία, σε σχολείο του Πύργου.

Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο γεγονός συνέβη στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα των ατόμων με αναπηρία, σε σχολείο του Πύργου.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό, εκπαιδευτικός, που και ο ίδιος έχει σοβαρή αναπηρία, επισκέφτηκε το σχολείο για να παραβρεθεί σε εκδήλωση λόγω της ημέρας, προκειμένου να μιλήσει στα παιδιά γι’ αυτό το πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα.

Όπως μεταδίδει το patrisnews, η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε τον εκπαιδευτικό στο γραφείο και του ζήτησαν να καλύψει το… ανύπαρκτο μέλος του, ώστε “να μην έρθουν σε δύσκολη θέση οι μαθητές” όπως χαρακτηριστικά του είπαν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την εμφάνισή του ως “ατημέλητη”.

Ο εκπαιδευτικός σοκαρίστηκε, δεν απάντησε, ούτε σχολίασε κάτι, παρέμεινε στον χώρο, μίλησε στα παιδιά και εν συνεχεία αποχώρησε. Ήταν όμως σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και έλαβε υποστήριξη Ψυχολόγων, αφού το σοκ που υπέστη ήταν πολύ μεγάλο.

Αναμένεται να υπάρξουν πολλές αντιδράσεις γι’ αυτό το γεγονός, που ήδη έχει αναδειχθεί από εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Πύργου στα κοινωνικά δίκτυα και είναι ήδη ενήμερος ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΑμεΑ, ο οποίος και θα τοποθετηθεί σχετικά.

Χτυπήθηκε κι από μολότωφ ο 31χρονος – «Ζητούσε μόνο να βγάλουμε τη φωτοβολίδα», δραματικές περιγραφές από συναδέλφους του