Πρωτοβουλία της 1ης ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου για όλους τους χρόνιους πάσχοντες

Η 1η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου στα πλαίσια της διετούς συνεργασίας με τα «ΚΟΙ.Π.Α.» του Δήμου Αγρινίου και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», και με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid-19 (Κορονοιού), παίρνει την πρωτοβουλία να προσφέρει υπηρεσίες στους χρόνιους πάσχοντες και τους ωφελούμενους του προγράμματος του Δήμου Αγρινίου.

Οι νέες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Απριλίου