ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΠροσλήψεις στον ΕΟΔΥ – Η προκήρυξη και οι νέες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ – Η προκήρυξη και οι νέες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ – Η προκήρυξη και οι νέες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Προσλήψεις 10 υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Υγείας (ΕΟΔΥ). Οι προσλήψεις αφορούν σε γιατρούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Υποχρεωτικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται), δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ………
Επώνυμο :

Όνομα :
Όνομα πατρός :
Αριθμός τηλεφώνου: Ε-mail :
Ημερομηνία γέννησης:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αριθμ. ……………………..…. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)

Γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή µου γίνει δεκτή.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

protothema.gr

3,2 εκατ. € στους ΤΟΕΒ Κεντρικής Ελλάδος για ζημιές λόγω «Ιανού», με απόφαση Σταϊκούρα – Λιβανού

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr