ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΠροσλήψεις: Προκηρύξεις για 1.291 προσλήψεις σε Δήμους

Προσλήψεις: Προκηρύξεις για 1.291 προσλήψεις σε Δήμους

Προσλήψεις: Προκηρύξεις για 1.291 προσλήψεις σε Δήμους

Και νέες εγκρίσεις προσλήψεων  συμβασιούχων από ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών.

Στην έγκριση 1.291 θέσεων σε οκτώ αποκεντρωμένες διοικήσεις όλης της χώρας προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού, Τάκη Θεοδωρικάκου, το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΔΔ.

Από τον υπουργό Εσωτερικών  έχουν ήδη εγκριθεί και σταλεί στο ΑΣΕΠ προκηρύξεις για 1.291 προσλήψεις.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (6.667.758€) περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των φορέων η οποία θα αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Με δεύτερη απόφαση του ΥΠΕΣ εγκρίνεται η σύναψη πεντακοσίων τριάντα επτά (537) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα τριών (43) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου –  αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι παραπάνω προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8), έως εννέα (9) μήνες ή έως έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση ή έως ένα (1) έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, και οι προκηρύξεις πριν εκδοθούν από τον εκάστοτε δήμο θα παρουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

protothema.gr

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr