ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η/2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η/2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ SAITΣας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 9η/2014 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μελών των κάτωθι Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου:
I. Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων, Κτηματολογίου, Κληροδοτημάτων, Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Εξεύρεσης Πόρων, Προστασίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.
II. Επιτροπή Καθαριότητας, Φωτισμού, Προστασίας και Βελτίωσης Περιβάλλοντος κ.λ.π.
III. Επιτροπή Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Έργων και Κυκλοφοριακού.
IV. Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και Επίλυσης Προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών με Ειδικά Προβλήματα.
V. Επιτροπή Νεκροταφείων.
VI. Επιτροπή Ονοματοθεσίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

2. Σύσταση και στελέχωση Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Επιτροπή Αθλητισμού».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

4. Εκλογή μελών – εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6. Ορισμός μελών για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

7. Oρισμός νέων μελών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το διάστημα από 1-9-2014 έως 31-12-2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8. Αντικατάσταση μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης εκποιούμενων κτημάτων μέχρι τέλος του έτους 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

9. Ορισμός Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου και Δημοπρασιών για αγορά ή εκμίσθωση από το Δήμο πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους μέχρι τέλος του έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Ορισμός μελών σε επιτροπές του Δασαρχείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

12. Ορισμός μέλους για τη σύσταση επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 2734/99.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

13. Αντικατάσταση μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

15. Κατανομή Γ΄ δόσης 2014 στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

16. Έγκριση διενεργείας προμηθειών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την «χορήγηση ειδών διατροφής (κρέας) σε άπορους δημότες».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

18. Έγκριση ανάθεσης της συντήρησης αναβάθμισης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού οικονομικών και τεχνικών εφαρμογών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 – ΦΕΚ 64 Α΄).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

19. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ), Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων μεγάλων έργων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών σε αποχετευτικά δίκτυα και δημοτικές οδούς στις Δημοτικές Ενότητες Αρακύνθου -Μακρυνείας» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. Εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

24. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Έργα διευθέτησης στον χείμαρρο Ποταμούλας Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
• Για το θέμα 24 ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ποταμούλας κ. Τσούνης Ηλίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

25. Γνωμοδότηση για μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου στη θέση «Πλατύ» Δ. Κ. Λεπενούς, Δ. Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
• Για το θέμα 25 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Λεπενούς κ. Σιώλος Ελευθέριος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

26. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 348 του σχεδίου πόλης Αγρινίου προς εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, στην ιδιοκτησία Στεργίου Παντελή κ.λ.π.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

27. Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων στις φερόμενες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. 1099-1070 με κτηματολ. αριθμούς αντίστοιχα 030507, 030505, επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Εμμαν. Νομικού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

28. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

29. Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών σε παραγωγούς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

30. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

31. Επί μείωσης ενοικίου δημοτικού ακινήτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

32. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

33. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

34. Διόρθωση στοιχείων οφειλέτη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

35. Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετ. η υπ’ αριθμ. 71/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

36. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. η υπ’ αριθμ. 72/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr