ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η/2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η/2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 12η/2014 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2014.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
2. Κατανομή Δ΄ δόσης 2014 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κάλυψη δαπάνης Σχολικών Τροχονόμων Β΄ εξαμήνου 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και βελτίωση υδροληψίας υπάρχοντος κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δήμων Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
2
4. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).
5. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).
6. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).
7. Επί μείωσης ενοικίου σε μισθωμένο κατάστημα στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
8. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 041021, στο Ο.Τ. 998 Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Ζήση Βασιλείου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
9. Χορήγηση αδειών παραγωγών για λαϊκές αγορές Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
10. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 80Β (σχετ. η υπ’ αριθμ. 77/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
11. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 240 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 78/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
12. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ1288 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
13. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της 140/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 5 του Τ.Δ. Καινουρίου του Δήμου Αγρινίου» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 80/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
14. Περί αποχαρακτηρισμού ή αποζημίωσης χώρου δεσμευμένου ως χώρου σχολείου στο Ο.Τ. 198 του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 81/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
3
15. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 290/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Σύμβασης εξώδικου συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στις περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Αγρινίου με το Ν. 1337/1983» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 82/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
16. Τοποθέτηση ταΐστρας για σίτιση αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 83/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
 Για το θέμα 16 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
17. Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετ. η υπ’ αριθμ. 89/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
 Για το θέμα 17 οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
18. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
 Για το θέμα 18 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Παπούτσης Βασίλειος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρα 80 & 81 του Ν. 3852/2010).

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr