Προκηρύχθηκαν θέσεις για ειδικευμένους γιατρούς και οδοντιάτρους στο Ε.Σ.Υ. - Ποιες αφορούν την Αιτωλοακαρνανία

Εγκρίθηκε η προκήρυξη 854 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ εκ των οποίων 11 αφορούν την Αιτωλοακαρνανία.

giatroi-theseis

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, εγκρίθηκε η προκήρυξη 854 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ (11 αφορούν την Αιτωλοακαρνανία)  και 5 θέσεων στο ΕΚΑΒ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13/03/2023.

Για το Νοσοκομείο Αγρινίου προβλέφθηκαν 4 θέσεις επιμελητή Β' για τις ειδικότητες: Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας, Ψυχιατρικής, Γαστρεντερολογίας και Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

 

Για τη νοσηλευτική μονάδα του Μεσολογγίου προκηρύχθηκαν 5 θέσεις επίσης Επιμελητών Β' για τις ειδικότητες Παιδιατρικής, Χειρουργικής, Ψυχιατρικής, Αιματολογίας και Αναισθησιολογίας.

 

Δύο θέσεις προκηρύχθηκαν για τα Κέντρα Υγείας Αιτωλικού και Ναυπάκτου (Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής και Παιδιατρικής, αντίστοιχα).

 

 

Αγρίνιο: Συνεδρίασε το Συντονιστικό για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς