ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΠροϋποθέσεις και υποχρεώσεις για τις επιδοτήσεις

Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για τις επιδοτήσεις

Ανακατανομή κονδυλίων των αγροτών με τη νέα ΚΑΠ 2015-2020

Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για τις επιδοτήσεις

Το 2019 η σύγκλιση «υψηλών» και «χαμηλών» εισοδημάτων

 

Μία σειρά από μεταβατικές διατάξεις διαρθρωτικού τύπου με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας περιέχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Για την περίοδο 2015-2020 αλλάζει το μοντέλο καταβολής των ενισχύσεων, το οποίο ουσιαστικά αντιστρέφεται και από τα δικαιώματα στον γεωργό με βάση το παρελθόν, θα γίνεται πλέον με βάση την παραγωγική γη που χρησιμοποιεί. Το προηγούμενο μοντέλο δεν βοηθούσε την ένταξη νέων γεωργών στη γεωργία σε αντίθεση με τους παλιότερους, ενώ  δεν ευνοούσε ούτε τις επενδύσεις σε αυτή. Ουσιαστικά στερούταν απαραίτητα στοιχεία για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού της.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ», οι ενισχύσεις των γεωργών θα συγκλίνουν προοδευτικά προς μία ενιαία τιμή που θα επιτευχθεί στο έτος 2019. Όσοι αγρότες είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώματα θα χάσουν έως και 30% σε σχέση με την μέση αξία μέχρι τότε, ενώ όσοι είχαν υπερβολικά χαμηλά δικαιώματα θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της μέσης αξίας της περιφέρειας μέχρι το 2019.

Όπως αναφέρει ξανά το ίδιο δημοσίευμα, οι προϋποθέσεις για την επιλογή των εκτάσεων προκειμένου οι αγρότες να λάβουν τις επιδοτήσεις, είναι οι εξής:

Για τις αρόσιμες εκτάσεις αρκεί ένα όργωμα ανά έτος.

Για τα βοσκοτόπια απαιτείται η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και ελάχιστη πυκνότητα βλάστησης  τα 0,7 ΜΜΖ ανά 10 στρέμματα.

Οι ενισχύσεις δεν χορηγούνται σε γεωργούς που καλλιεργούν λιγότερο από το 50% των εκτάσεών τους.

Ποιες είναι όμως οι υποχρεώσεις του «πρασινίσματος» που εισάγει η νέα ΚΑΠ και ποιες οι εξαιρέσεις;

Οι αρόσιμες εκτάσεις ου υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον δύο καλλιέργειες, με μέγιστη κάλυψη το 75% για την κύρια καλλιέργεια.

Διαφορετικές καλλιέργειες νοούνται τα διαφορετικά είδη. Παραδείγματος χάρη, το κριθάρι και το σιτάρι είναι διαφορετικές καλλιέργειες. Αντιθέτως, το σκληρό και το μαλακό σιτάρι είναι η ίδια καλλιέργεια. Οι επίσπορες καλλιέργειες δεν μετρούν σαν διαφορετικές, ενώ τα αγροτεμάχια στα οποία θα εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις είναι επιλογή των γεωργών και μπορούν να αλλάζουν κάθε χρόνο.

Οι βιολογικές καλλιέργειες εξαιρούνται των υποχρεώσεων για το μέρος της εκμετάλλευσης που είναι βιολογικό.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ