ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΠρο των πυλών ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών και επιτραπέζιων ελιών

Προ των πυλών ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών και επιτραπέζιων ελιών

Νίκος Μωραΐτης: «Δεν λύνει ζητήματα παραγωγών αλλά ούτε βελτιώνει το εισόδημα των εμπόρων»

Προ των πυλών

ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών και επιτραπέζιων ελιών

Οι έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών και οι έμποροι επιτραπέζιων ελιών, αν ενταχθούν στο θεσμό αυτό δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου παρά μόνο αν το επιθυμεί ο έτερος έμπορος – αγοραστής των προϊόντων τους ή εθνική νομοθεσία της χώρας που αποστέλλουν το εμπόρευμά τους

 

Συστάθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 109 και ψηφίστηκε στις 18/12/2014, μέσω του νομοσχεδίου για το νέο ΕΣΠΑ, ο θεσμός του «Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών». Αυτό έγινε στο πρότυπο του αντίστοιχου θεσμού που ισχύει επίσης για τους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών. Στον νέο αυτό θεσμό εντάσσονται και οι έμποροι επιτραπέζιων ελιών. Σύντομα θα εκδοθούν οι λεπτομέρειες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Υπουργών Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βέβαιο είναι ότι ο θεσμός του εγκεκριμένου εμπόρου μεταποιημένων οπωροκηπευτικών αφορά πάρα πολλούς αγρότες ή ακόμη και εμπόρους ακόμη και από την Αιτωλ/νια που είναι καθαρά αγροτικός νομός. Οι λεπτομέρειες που εκκρεμεί να εκδοθούν, αφορούν την εφαρμογή των προϋποθέσεων, την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης, τον φορέα τήρησης του μητρώου και σε ποια χρονική διάρκεια, την τήρηση ασφαλούς ηλεκτρονικής βάσης, για την δυνατότητα διασύνδεσης του μητρώου Εγκεκριμένων Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών και του συστήματος ICISnet των τελωνείων, καθώς και το όφελος της εγγραφής σ’ αυτό.

Ο έμπορος που με την αίτησή του θα ενταχθεί στο καθεστώς του Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών, απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων του. Δεν μπορεί να απαλλαχθεί  αν επιβάλλεται αυτό την νομοθεσία του κράτους υποδοχής των προϊόντων του το πιστοποιητικό ή ζητείται από τον έτερο ενδιαφερόμενο έμπορο.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Αιτωλ/νίας του ΚΚΕ κ. Νίκο Μωραΐτη είναι θετικό μόνο ως προς την διαδικασία, διαφορετικά δεν λύνει ζητήματα παραγωγών, αλλά ούτε βελτιώνει το εισόδημα των εμπόρων. Οι αγρότες και οι ελαιοπαραγωγοί τα τελευταία χρόνια μαστίζονται και είναι αβοήθητοι.

Κων/νος Χονδρός

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr