ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΠραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η τελική ημερίδα Πράξης για κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα

Πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η τελική ημερίδα Πράξης για κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα

Πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η τελική ημερίδα Πράξης για κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τελική Ημερίδα της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα» που υλοποιεί ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών» με κωδικό MIS5035166.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την Πράξη, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ διεξήγαγε την Τελική ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Η πορεία υλοποίησης της Πράξης Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Η Τελική ενημερωτική  ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 για όλους τους ωφελούμενους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Για την προσέλκυση του κοινού από τις συγκεκριμένες περιφέρειες, έγιναν στοχευμένες προωθητικές ενέργειες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ημερίδα ξεκίνησε στις 18:00 και πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο ΚΕΚ Εργασία Εκπαιδευτική (Παντανάσσης 4, Πάτρα, 26 221) καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της διαδικτυακής ημερίδας, έλαβαν πλήρη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Πράξης μέχρι σήμερα αναφορικά με όλα τα Υποέργα αυτής.

Στην Τελική διαδικτυακή ημερίδα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ συμμετείχαν διάφοροι ομιλητές.

Η γραμματέας του ΠΑΣΕΒΙΠΕ κα Πολυτίμη Μαντά η οποία απηύθυνε χαιρετισμό προς τους ωφελούμενους και τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη σημασία της υλοποίησης της Πράξης, ο κ. Γιώργος Σταθόπουλος, μέλος της Ομάδας Έργου ο οποίος μίλησε για την πορεία υλοποίησης της Πράξης καιτον οικονομικό χρονοπρογραμματισμό του έργου και ο κ. Γιώργος Παππάς Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος του 10ου Περ.

Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος μίλησε για την «Κατάρτιση των Νέων Επιχειρηματιών με έμφαση την Εφοδιαστική Αλυσίδα».
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020», με κωδικό ΟΠΣ 5035166.
Χρηματοδότηση της Πράξης

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ1191 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910011)

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ