ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΠεριμένουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση τα αντιπλημμυρικά κατά μήκος της Ιόνιας Οδού

Περιμένουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση τα αντιπλημμυρικά κατά μήκος της Ιόνιας Οδού

Περιμένουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση τα αντιπλημμυρικά κατά μήκος της Ιόνιας Οδού

Περιμένουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση τα αντιπλημμυρικά κατά μήκος της Ιόνιας Οδού

Οι μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αυτή την απάντηση δίνει το Υπουργείο Υποδομών σε ερώτηση που κατατέθηκε από την «Ελληνική Λύση» με αφορμή πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενο στην περιοχή των Κλεισορρευμάτων του δήμου Αγρινίου.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη περιοχή το Υπουργείο Υποδομών, που εντάσσεται μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό για τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος της Ιόνιας Οδού το Υπουργείο έδωσε μια συνολικότερη απάντηση για την προώθηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, για τις οποίες ως γνωστό έχει δοθεί εντολή στον παραχωρησιούχο της Ιόνιας Οδού να συντάξει τις μελέτες αυτές αδαπάνως για το Δημόσιο.

Σημειώνεται πως ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν τα πρόσθετα αντιπλημμυρικά  έργα κατά της Ιόνιας Οδού, και ειδικότερα στο τμήμα από Αντίρριο έως Κεφαλόβρυσου.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών:

Συγκεκριμένα, λαμβανομένης υπόψη της αποκλειστικής αρμοδιότητας της οικείας Περιφέρειας για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των εργασιών αντιπλημμυρικής θωράκισης των έργων της ευρύτερης περιοχής της παράκαμψης Αγρινίου, όπου εντάσσονται συγκεκριμένα οι περιοχές Κεφαλόβρυσο-Χρυσοβέργι- Α/Κ Χαλικίου-Α/Κ Αγγελοκάστρου στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ρέματα Χρυσοβεργίου (ανατολικό και δυτικό), έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ1.1/οικ/6695/17.09.2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, έχει δοθεί στον ανάδοχο Εντολή Συμπληρωματικών εργασιών δυνάμει του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σ.Π.) για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού.

Επίσης έχει κατατεθεί προς έγκριση ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων και αναμένεται η έναρξη των εργασιών μετά την έγκρισή του.

Που θα γίνουν οι παρεμβάσεις

Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ιόνια Οδό, ύψους 105 εκατ.ευρώ, έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των μεγάλων έργων με  απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής.

Τα αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν στην Αιτωλοακαρνανία είναι τα ακόλουθα:

1. Κατασκευή τάφρου κοντά στο Νεκροταφείο Ρίζας, χ.θ. 6+120 έως 6+280.
2. Έργα προστασίας γεφυρών Π.Ε.Ο. & της Σ.Γ. και γεωτρήσεων Μεσολογγίου καθώς έργο προστασίας βάθρων γέφυρας Ιόνιας Οδού και κατασκευή υδροληψίας αρδευτικών δικτύων Γαλατά και Αγ. Γεωργίου στον ποταμό Εύηνο, περί την χ.θ. 19+300.
3. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Ζεστής, χ.θ. 28+341.
4. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Αγριλιάς, χ.θ. 32+212,70 έως χ.θ. 33+534,70.
5. Συλλεκτήρας κατά μήκος της Π.Ε.Ο. από την οδό Αγ. Αθανασίου έως το ρέμα Αγριλιάς, χ.θ. 33+944,58.
6. Νέα τάφρος στην περιοχή του Μεσολογγίου, περί την χ.θ. 172 +480 έως 172+872.
7. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Χρυσοβέργι Ανατολικό χ.θ. 50+897,80 και Δυτικό περί την χ.θ. 48+515,
8. Αποδέκτης ευρύτερης περιοχής κόμβου Χαλικίου, χ.θ. 50+253,80 έως χ.θ. 50+897,80.
9. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Χαβάς, περί την χ.θ. 106+414,60.
10. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Κακαβάκια, περί την χ.θ. 106+997,80.

Πως θα προχωρήσουν τα έργα

Οι υπόψη µελέτες µετά την έγκρισή τους και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (Περιφέρειες και ∆ήµοι).

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η συντήρηση των συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων θα υλοποιείται µέσω των Συµβάσεων Παραχώρησης τόσο στα Υφιστάµενα όσο και στα Νέα Τµήµατα αυτών µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόµο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους.

Δημήτρης Παπαδάκης 0 Εφημερίδα “Συνείδηση”

Στις κάλπες οι δικηγόροι του Αγρινίου: Νικάκης, Τσιτσέλη και Μιμμής διεκδικούν την προεδρία

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr