Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μπαίνει μπρος το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μπαίνει μπρος το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση". Μέχρι το τέλος του 2024 θα ολοκληρωθεί η εκκρεμότητα για την κτηνοτροφία, που θα επιλύσει αρκετές παθογένειες

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μπαίνει μπρος το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μπαίνει μπρος το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση". Μέχρι το τέλος του 2024 θα ολοκληρωθεί η εκκρεμότητα για την κτηνοτροφία, που θα επιλύσει αρκετές παθογένειες

Αναλυτικά το δημοσίευμα:  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού 1.907.568,96 ευρώ.

Η διαδικασία αυτή γίνεται για όλες τις περιφέρειες της χώρας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πλέον αναμένεται προσεχώς να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης στη Δυτική Ελλάδα, που θα αφορά μια έκταση σχεδόν 4,5 εκατ. στρεμμάτων στις Περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το ΥπΑΑΤ, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ενώ αλλάζει και τον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών.

Ποιες παθογένειες θα επιλυθούν

Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης αποτελούν μια εκκρεμότητα για την ελληνική κτηνοτροφία, που έρχεται από το παρελθόν και η οποία δημιουργεί καταλογισμούς από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, καθώς επίσης εμποδίζει την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων στη διαχείριση των βοσκοτόπων.

Το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης θα είναι πολύ χρήσιμο για την κατανομή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται μέχρι σήμερα με τα βοσκοτόπια. Το μεγάλο ζήτημα, που υπάρχει σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι η δυσαναλογία μεταξύ ζήτησης για βοσκοτόπια και πραγματικής δυνατότητας φιλοξενίας ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περιοχή. Ως γνωστόν, υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο δηλωμένο από το παρελθόν (ιστορικά δικαιώματα) ζωικό κεφάλαιο ενός τόπου, τα δικαιώματα που διεκδικούν ή έχουν ήδη κατοχυρώσει σ’ αυτή την περιοχή κάποιες χιλιάδες κτηνοτρόφοι και τις πραγματικές βοσκήσιμες εκτάσεις ή την αντίστοιχη αντικειμενική βοσκοϊκανότητα, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί.

Στην Αιτωλοακαρνανία, ιδίως έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο γι’ αυτό και το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης, με τα τελικά του συμπεράσματα, ίσως προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε γενικό πάντως επίπεδο το σημαντικό είναι ότι Ελλάδα για τα βοσκοτόπια έχει δεχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δύο καταλογισμούς, πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2009-2012 το οποίο στη συνέχεια ακυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ απειλείται (καθώς δεν έχει τελεσιδικήσει) εκ νέου με πρόστιμο 180 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016-2019. Στη δεύτερη περίπτωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντί να ενσωματώσουν τις επιπλέον επιλέξιμες εκτάσεις ξυλώδους βλάστησης βοσκοτόπων που ο κανονισμός Omnibus επέτρεπε στη χώρα και να λάβουν όλοι οι κτηνοτρόφοι τις εκτάσεις που είχαν ανάγκη, συνεχίστηκε η λεγόμενη «τεχνική λύση». Παράλληλα υπήρξε, πιθανότατα, κατανομή εκτάσεων σε δήθεν παραγωγούς χωρίς ζώα, ενώ «μερίδιο» φαίνεται ότι πήραν και κάποιοι που δήλωναν πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων ζώων. Με τα διαχειριστικά σχέδια λοιπόν εκτιμάται ότι αυτά τα προβλήματα σε κάποιο βαθμό θα εκλείψουν.

Τι θα αφορά το Σχέδιο και τι θα κάνει η Περιφέρεια

Ειδικότερα, Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, προκειμένου να κατανεμηθούν στη συνέχεια σε κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Οι ενέργειες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως φορέας Υλοποίησης, είναι οι ακόλουθες: Οργάνωση και Σχεδιασμός υλοποίησης του έργου, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση του έργου, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών προδιαγραφών του έργου βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών, καθώς και τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών (παραλαβή του έργου, εκτέλεση πληρωμών κτλ).

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"

Γεωπονική χωρίς… γεωπόνους – Στους δρόμους οι φοιτητές για τα επαγγελματικά δικαιώματα