ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Αίτημα ενημερωτικής συνάντησης για την πορεία των έργων στην Περιφέρεια

Διαβάστε το αίτημα της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

ped

Αίτημα ενημερωτικής συνάντησης εργασίας σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των τεχνικών έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 11 Απριλίου ζήτησε ενημερωτική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και με την συμμετοχή όλων των Δημάρχων της ΠΔΕ σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των τεχνικών έργων στην Περιφέρειά μας και ειδικότερα ενημέρωση για τις εν ενεργεία συμβάσεις, των ειλημμένων υποχρεώσεων, του βαθμού ολοκλήρωσης των έργων και της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία νέων προτάσεων έργων.