Πανεπιστήμιο Πατρών: Δέκατο στην αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ

Σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) το Πανεπιστήμιο Πατρών θα λάβει  9,4 εκατ. ευρώ τακτική επιχορήγηση για το 2023, εκ των οποίων τα 1,8 λόγω των ποιοτικών κριτηρίων. 

34tg

Σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) το Πανεπιστήμιο Πατρών θα λάβει  9,4 εκατ. ευρώ τακτική επιχορήγηση για το 2023, εκ των οποίων τα 1,8 λόγω των ποιοτικών κριτηρίων.

Στο μεταξύ, αύξηση κατά 29% από το 2019, από 90,78 σε 117,12 εκατ. ευρώ, σημειώνει η τακτική επιχορήγηση των Πανεπιστημίων, στην κατεύθυνση της σταθερά αυξανόμενης ενίσχυσης των Πανεπιστημίων της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δίνεται αυξημένη τακτική επιχορήγηση, επιπλέον της έκτακτης χρηματοδότησης που επίσης βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια..

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, η απόφαση κατανομής των 117,12 εκατ. ευρώ για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το οικονομικό έτος 2023, κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ), λαμβάνεται βάσει  αντικειμενικών κριτηρίων ως προς το 80% της επιχορήγησης και αξιολόγησης με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών για το 2023 θα λάβει συνολικά 9.417.332 ευρώ  εκ των οποίων τα 7.598.892 δίνονται βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων και τα  1.818.439 βάσει των ποιοτικών κριτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόσο των 1,8 εκατ. ευρώ που παίρνει το Πανεπιστημίου Πατρών είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποσό, από τα χρήματα που δίνονται βάσει της αξιολόγησης των ποιοτικών κριτηρίων των Πανεπιστημίων και αντικατοπτρίζει το 7,83% από τα χρήματα αυτά.

Ωστόσο στην αξιολόγηση και ειδική μοριοδότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ) το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται δέκατο μεταξύ των 23 Ελληνικών Πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το ΕΜΠ, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των ελληνικών ΑΕΙ. Και ακολουθούν στη δεύτερη πεντάδα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τι «μετράει» η ΕΘΑΑΕ

Συγκεκριμένα, για το 20% της χρηματοδότησης τα 23 ΑΕΙ αξιολογούνται σε τρεις από πέντε ενότητες ποιοτικών κριτηρίων. Η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική για όλα και αφορά τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, αξιολογούνται ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου, το ποσοστό των αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών, η θέση κάθε ΑΕΙ σε διεθνείς αξιολογήσεις.

Στη δεύτερη ενότητα –τιτλοφορείται «αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού»– μεταξύ των δεικτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση που έχει λάβει το ίδρυμα από ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά μέλος ΔΕΠ. Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δείκτες για το ποσοστό ενεργών φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο συνολικός αριθμός των τεχνοβλαστών ή startups. Η τέταρτη ενότητα αφορά τη διεθνοποίηση και αξιολογούνται το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών και το πλήθος των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

Στην πέμπτη ενότητα, για την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, μεταξύ των δεικτών είναι η αναλογία γυναικών – ανδρών στα μέλη ΔΕΠ, το ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑμεΑ και το πλήθος επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από τους φοιτητές.

 

Δημήτρης Παπαδάκης

 

 

 

Στο έλεος μαφίας η Μύκονος – Διασκέδαση και οικοδομικές άδειες με… άλλους νόμους