ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΠανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη συνολικά πέντε ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη συνολικά πέντε ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη συνολικά πέντε ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1085/10172/09-04-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10962, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: Ω4ΜΘ469Β7Θ-ΓΣΜ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών & Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά».

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10964, ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019, ΑΔΑ: ΩΓΡΦ469Β7Θ-5ΣΦ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικά Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας».

2)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10965, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: 6Η9Ψ469Β7Θ-4ΝΕ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10966, ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019, ΑΔΑ: ΩΝΙΦ469Β7Θ-ΝΡΗ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική».

Δ)ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10967, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: 7Ζ6Τ469Β7Θ-ΘΛΓ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1) Τμήμα Επιστήμης των Υλικών: τηλ.: 2610 997554

Ιστότοπος: www.matersci.upatras

Ε-mail: secretariat@msci.upatras.gr & mscisecr@upatras.gr

2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών: τηλ.: 2610 996420

Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr , Ε-mail: secretary@ece.upatras.gr

3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 969500-503

Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr , Ε-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

4) Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , Ε-mail: secretary@med.upatras.gr

5) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: τηλ.: 2610 996270, 2610 969962 & 2610 969983

Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr , Ε-mail: econ-secr@upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-06-2019

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Εορτών Εξόδου Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Απριλίου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr