ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΠαιδειαΠανελλήνιες 2020: Αρχίζει η επιχείρηση «αντισηπτικά» για τις εξετάσεις

Πανελλήνιες 2020: Αρχίζει η επιχείρηση «αντισηπτικά» για τις εξετάσεις

Πανελλήνιες 2020: Αρχίζει η επιχείρηση «αντισηπτικά» για τις εξετάσεις

Ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για να διεξαχθούν οι πανελλήνιες

Υπό σημαντικά διαφοροποιημένες συνθήκες θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Με απόφαση που έχουν υπογράψει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ορίστηκαν αναλυτικά τα μέτρα που θα παρθούν για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού.

Οπως προκύπτει, η χρήση μάσκας θα είναι προαιρετική για τους υποψηφίους αλλά υποχρεωτική για τους επιτηρητές ενώ θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν κατά την εκκίνηση των Πανελλήνιων 2020, οι αίθουσες θα «δροσίζονται» μόνο με φυσικό αερισμό, καθώς δεν επιτρέπονται οι ανεμιστήρες.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, υπέγραψε και την απόφαση για τη διανομή αντισηπτικών υγρών που θα διανεμηθούν στα 1.180 εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα των Πανελλήνιων 2020. Οπως τονίζεται στην απόφαση, «η κατανομή των αγαθών ανά εξεταστικό ή βαθμολογικό κέντρο θα γίνει σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση Πίνακα (σ.σ: ακολουθεί, στο τέλος του κειμένου), ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του, με βάση την παρούσα. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στα βαθμολογικά και εξεταστικά κέντρα σύμφωνα με την παρούσα».

Η απόφαση ορίζει ότι «για την παραλαβή τόσο από τον Δήμο όσο και από το βαθμολογικό ή εξεταστικό κέντρο, συντάσσεται πρωτόκολλο. (Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα καθώς και υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής από το Δήμο). Κατά την παράδοση, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Εξεταστικού ή Βαθμολογικού Κέντρου και τον εντεταλμένο για την παράδοση υπάλληλο του Δήμου. Τα πρωτόκολλα συντάσσονται εις τριπλούν, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Αντίγραφο του πρακτικού παραλαβής από το Δήμο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την περίπτωση της παράδοσης στο εξεταστικό ή βαθμολογικό κέντρο, ο υπάλληλος του Δήμου λαμβάνει ακριβές αντίγραφο από τον Πρόεδρό του».

ethnos.gr

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr