Ώριμα μέχρι το καλοκαίρι τα έργα του «Ύδωρ 2.0» στην Αιτωλοακαρνανία

Ώριμα μέχρι το καλοκαίρι τα έργα του «Ύδωρ 2.0» στην Αιτωλοακαρνανία όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", η οποία τονίζει πως θα οριστεί τεχνικός Σύμβουλος από το Υπουργείο για τα αρδευτικά των ΤΟΕΒ.

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί έργα βελτίωσης της άρδευσης στην Αιτωλοακαρνανία

Ώριμα μέχρι το καλοκαίρι τα έργα του «Ύδωρ 2.0» στην Αιτωλοακαρνανία όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", η οποία τονίζει πως θα οριστεί τεχνικός Σύμβουλος από το Υπουργείο για τα αρδευτικά των ΤΟΕΒ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι έτοιμο να δημοπρατήσει τα αρδευτικά έργα των ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας.

Προ ημερών το Υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για την ωρίμανση του έργου για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου και στις ευρύτερες περιοχές Ξηρομέρου, Οζερού, Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας.

Αυτά τα αρδευτικά έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το σχεδιασμό του για την Αιτωλοακαρνανία.

Επί του παρόντος δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα έργα τα αυτά, αν δηλαδή θα προχωρήσει ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή ως αμιγώς δημόσια έργα. Και αυτό γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμη από το Κράτος, ποιος θα διαχειρίζεται και θα λειτουργεί αυτά τα έργα μετά την κατασκευή τους. Πάντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ανάθεση που κάνει στον Τεχνικό Σύμβουλο, εκτός από την ολοκλήρωση των μελετών, αναθέτει και λεπτομέρειες για την προκήρυξη του έργου ως ΣΔΙΤ.

Η χρηματοδότησή τους πάντως θα έρθει από τους κοινοτικούς πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Τον περασμένο Νοέμβριο σε εκδήλωση του Υπουργείου στο Αγρίνιο ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων Δ. Παπαγιαννίδη είχε αναφέρει ότι τα αρδευτικά έργα των ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας θα έχουν κόστος περίπου 150 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθούν χωρισμένα στα δύο, για Αιτωλία και Ακαρνανία, με 75 εκατ. ευρώ το καθένα.

Το δίκτυο και γενικά οι υποδομές άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. στην Αιτωλοακαρνανίας είναι πεπαλαιωμένες, αναπτύχθηκαν διαχρονικά χωρίς ειδικό σχεδιασμό και χωρίς συνολική αντιμετώπιση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η διαχείρισή τους καθίσταται ολοένα πιο προβληματική με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού, διακύμανσης της επάρκειας και αναποτελεσματική έως ανύπαρκτη ενεργειακή διαχείριση.

«Έξυπνη» άρδευση

Για το λόγο αυτό τα έργα που θα γίνουν περιλαμβάνουν και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης όλων των αρδευτικών εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο ισοζύγιο παροχών και την παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους με ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω μεθόδων και μέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης.

Εκτός από το σύστημα τηλεμετρίας-τηλεελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης άρδευσης με αξιοποίηση τεχνολογιών IoT (internet of things), το οποίο βασιζόμενο στην παρακολούθηση κάποιων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία εδάφους) και άλλων δεδομένων (π.χ. είδος των καλλιεργειών) εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής (πρόβλεψη ασθενειών, εκτίμηση όγκου παραγωγής, χρονική στιγμή συγκομιδής κ.λπ.), καθώς και προσδιορίζει τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό διαμορφώνοντας κατάλληλα προγράμματα άρδευσης για τους αγρότες.

Ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προχωρήσεις για τα αρδευτικά των ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας 13 επιμέρους μελέτες και ο Τεχνικός Σύμβουλος που προσλαμβάνεται ουσιαστικά θα κάνει μια ενοποίηση και επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών, καθώς επίσης και την τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων για τη βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών άρδευσης.

Ο χάρτης της περιοχής παρέμβασης με τα δίκτυα των ΤΟΕΒ

Ώριμα μέχρι το καλοκαίρι τα έργα του «Ύδωρ 2.0» στην Αιτωλοακαρνανία

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"

«Λιμενικός της χρονιάς» από το Μεσολόγγι