«Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» - Αγρίνιο και Βόνιτσα διεκδικούν πάνω από 12 εκατ.

«Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» - Αγρίνιο και Βόνιτσα διεκδικούν πάνω από 12 εκατ. όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση". «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» τιτλοφορείται η πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τους Δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, προκειμένου να εντάξουν στο ΕΣΠΑ

«Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» - Αγρίνιο και Βόνιτσα διεκδικούν πάνω από 12 εκατ.

«Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» - Αγρίνιο και Βόνιτσα διεκδικούν πάνω από 12 εκατ. όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση".

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» τιτλοφορείται η πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τους Δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, προκειμένου να εντάξουν στο ΕΣΠΑ παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού με προτεραιότητα σε προβληματικές ως προς αυτά  περιοχές.

Το Υπουργείο θέτει ως όριο ο κάθε δήμος να υποβάλλει μόνον μία πρόταση, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα 9.000.000 ευρώ. Στόχος είναι με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και τηλεελέγχου να γίνεται στα δίκτυα ύδρευσης των δήμων συνολικά καλύτερη διαχείριση των δικτύων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αλλά και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις βλάβης των δικτύων.

Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις των Δήμων αξιολογούνται άμεσα και  αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής. Και εκτιμάται ότι το πολύ σε δύο μήνες από σήμερα το Υπουργείο θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τις προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου στην πρόσκληση αυτή καταθέτει πρόταση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης πόλης Αγρινίου» στο όριο της πρόσκλησης, δηλαδή σχεδόν 9 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εγκαταστήσει στο δίκτυό της τα λεγόμενα «έξυπνα» υδρόμετρα.

Αντιστοίχως ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας έχει καταθέσει την πρόταση με τίτλο «Σύστημα διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας», προϋπολογισμού δαπάνης 3.600.000€ πλέον ΦΠΑ.

Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα

Ειδικότερα, μέσω της Πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

1. Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες ,μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

2. Η Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχο ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ).

3. Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχος ποιότητας, πίεσης , παροχής, κλπ).

4. Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακα του δικτύου ύδρευσης.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"

Μακρυνεία – Μονή Κατερινούς: Άγνωστοι αφαίρεσαν τα τάματα από την θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας