Ο Βασίλης Φωτάκης ο πλέον αναβαθμισμένος  

Ο πλέον αναβαθμισμένος αντιδήμαρχος, από όσους συνεχίζουν και στο νέο σχήμα της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου είναι αναμφισβήτητα ο Βασίλης Φωτάκης.

Ο Βασίλης Φωτάκης

Ο πλέον αναβαθμισμένος αντιδήμαρχος, από όσους συνεχίζουν και στο νέο σχήμα της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου είναι αναμφισβήτητα ο Βασίλης Φωτάκης.

Όχι φυσικά γιατί ανέλαβε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, αλλά γιατί διατηρεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, που υλοποιεί όλα τα σχέδια του Δήμου Αγρινίου για άντληση πόρων από κοινοτικά προγράμματα (έργα ΕΣΠΑ κτλ)και γιατί είναι πλέον αναπληρωτής του Γιώργου Παπαναστασίου έχοντας την ευθύνη του συντονισμού και της προβολής του δημοτικού έργου.

Επιπλέον, ο Βασίλης Φωτάκης θα είναι και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι το «υπερόργανο» του Δήμου Αγρινίου, αφού συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εν ολίγοις σε πάρα πολλά πράγματα ο Βασίλης Φωτάκης θα είναι ο αντ’ αυτού του δημάρχου. Πράγμα που δείχνει το γεγονός ότι απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Γιώργου Παπαναστασίου και παράλληλα σηματοδοτεί την πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει.

Εφημερίδα "Συνείδηση"

Τελικά ήμασταν μπανανία για πολλά χρόνια! Να δούμε αν θα παραμείνουμε…