Ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος μπορεί να μεγαλουργήσει: Οι προτάσεις της "Εθνικής Δημιουργίας"

Ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος μπορεί να μεγαλουργήσει: Οι προτάσεις της "Εθνικής Δημιουργίας"

Ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος μπορεί να μεγαλουργήσει: Οι προτάσεις της "Εθνικής Δημιουργίας"

Ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος μπορεί να μεγαλουργήσει: Οι προτάσεις της "Εθνικής Δημιουργίας"

*Γράφει ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος, υποψήφιος βουλευτής με την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο αγροτικός τομέας απασχολεί περίπου το 12% του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας, αλλά αντιστοιχεί μόνο στο 3,6% του ΑΕΠ. 30 χρόνια πριν απασχολούσε το 24% του ενεργού πληθυσμού και παρήγαγε το 9% του ΑΕΠ. Παρά τις άοκνες προσπάθειες των αγροτών και κτηνοτρόφων μας, εισάγουμε τα 2/3 των βασικών διατροφικών αγαθών, όπως μαλακά σιτηρά, όσπρια, βοδινό και χοιρινό κρέας.

Στον αντίποδα, έχουμε το Ισραήλ και την Ολλανδία. Το Ισραήλ είναι μικρότερο της Πελοποννήσου σε έκταση και έχει δυσχερείς κλιματικές συνθήκες σε αντίθεση με την πατρίδα μας. Ενώ μόνο 50.000 άνθρωποι εργάζονται στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, παράγουν το 95% των αναγκών της χώρας και κάνουν εξαγωγές προϊόντων ύψους 2 δισ. ευρώ. Η Ολλανδία, με έκταση περίπου τρεις φορές μικρότερη της πατρίδας μας, απασχολεί 370.000 ανθρώπους στη γεωργία και κτηνοτροφία και οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ανέρχονται σε 92 δισ. ευρώ!

Ενώ δεν είναι εύκολο να κάνουμε άμεσες συγκρίσεις χωρών που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και προβλήματα, είναι ενθαρρυντικό ότι χώρες στην ευρύτερη περιοχή μας έχουν πετύχει τόσο αποδοτική γεωργία και κτηνοτροφία. Αφού μπορούν αυτοί, μπορούμε κι εμείς!

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Αιτωλοακαρνανίας. Στο νομό μας μόνο 30.000 από τα 1,6 εκατ. στρέμματα είναι ακαλλιέργητα και κατέχουμε το 10% του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα.

Πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί;

Πρώτον, πρέπει να πετύχουμε σημαντική μείωση του μη-μισθολογικού κόστους έτσι ώστε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύουν με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και να μπορούν να αυξήσουν το μισθολογικό κόστος προσφέροντας καλύτερες αμοιβές για να προσελκύσουν νέους εργάτες γης που τόσο έχουμε ανάγκη. Έτσιως υποψήφιος βουλευτής με την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προτείνω:

Φορολόγηση εισοδήματος με flattax 15% και έκπτωση όλων των δαπανών για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
Σταθερό ΦΠΑ 6% σε όλα τα αγροτικά εφόδια.
Κατάργησηφόρων υπέρτρίτων
Κατάργηση της προκαταβολής φόρου, εισφορών αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και όλων των μη-ανταποδοτικών εισφορών
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Κατάργηση της διπλής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για τις διπλές καλλιέργειες
Μη φορολόγηση στα κεφάλαια που επαναεπενδύονται
Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην αντιστροφή του κατακερματισμού του αγροτικού κλήρου που εμποδίζει την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Η ιδιοκτησία είναι ιερό δικαίωμα, αλλά η αγροτική γη είναι πολύτιμη για την κοινωνία και πρέπει να χρησιμοποιείται με τον πιο αποδοτικό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας. Θα πρέπει να τεθούν κίνητρα και αντικίνητρα ώστε να συγκεντρωθεί σε όσους πρωτίστως ασκούν το επάγγελμα του αγρότη. Η συνεργασία μεταξύ γειτονικών αγροτεμαχίων που οδηγεί σε ενιαία καλλιέργεια μεγαλύτερης αγροτικής γης θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ενίσχυση αγροτών που κατέχουν γειτονικά αγροτεμάχια με σκοπό τη δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού (με γεώτρηση ή χωρίς, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής) θα πρέπει να εκτιμηθεί σοβαρά. Επίσης, η αποτελεσματική συνεταιριστική δράση μπορεί να παρακάμψει αυτό το διαρθρωτικό πρόβλημα σε ένα βαθμό. Επιπλέον, προτείνω την απαγόρευση του κατακερματισμού αγροτικής γης σε έκταση μικρότερη των 10 στρεμμάτων όπως μπορεί να συμβεί κατά τη διευθέτηση κληρονομικών ζητημάτων.
Να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των κλοπών αγροτικών μηχανημάτων, ζώων και προϊόντων, που δυστυχώς έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια μειώνοντας το ηθικό των αγροτών και κτηνοτρόφων και αυξάνοντας το κόστος. Η νέα τεχνολογία, όπως τα drones, μπορεί να παντρευτεί με παραδοσιακές μεθόδους, όπως η αγροφυλακή, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας και νομιμότητας στην αγροτοκτηνοτροφική γη.
Η φαινομενική απώλεια φορολογικών εσόδων από τα ανωτέρω μέτρα θα υπερσκελιστεί πολλαπλώς από την αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγής εν γένει και της απασχόλησης.

Δεύτερον, πρέπει να στοχεύσουμε σε αποδοτικότερη και δικαιότερη χρήση των ενισχύσεων. Προτείνω:

Αίτηση ΟΣΔΕ που περιλαμβάνει βοσκήσιμη έκταση/βοσκότοπο θα γίνεται μόνο από κτηνοτρόφους που έχουν δηλωμένα ζώα
Ηλεκτρονική διαδικασία ενοικίασης αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων με έλεγχο του Ε9
Δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα θα λαμβάνουν μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι. Όχι οι ετεροεπαγγελματίες.

Τρίτον, είναι ανάγκη να προσελκύσουμε περισσότερου εργάτες γης. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Η μείωση του μη-μισθολογικού κόστους και η αποδοτικότερη/δικαιότερη χρήση των ενισχύσεων με τα μέτρα που περιγράφονται ανωτέρω θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες αγρότες να παρέχουν πιο ανταγωνιστικούς μισθούς.
Δημιουργία εταιρειών διαχείρισης προσωπικού. Αυτές θα αναλαμβάνουν την εύρεση, τα διαδικαστικά και το συντονισμό του προγράμματος των εργατών γης, εποχικών ή μη, σε επίπεδο περιοχής, νομού ή περιφέρειας.
Οι εργάτες γης θα μπορούν να απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες και σε διαφορετικές καλλιέργειες – εργασίες, συνολικά για 300 ημέρες το έτος.
Διακρατικές συμφωνίες για εργάτες γης με φιλικά προσκείμενες χώρες, όπως Ινδία, Αίγυπτος, Ουκρανία, Μολδαβία, και Βιετνάμ.
Δημιουργία αξιοπρεπών εγκαταστάσεων φιλοξενίας εργατών γης από ιδιώτες, εταιρείες ή συνεταιρισμούς.
Κατάργηση των επιδομάτων, όπως το ΚΕΑ, σε υγιείς αρτιμελείς πολίτες. Κάθε τέτοιο επίδομα αποτελεί αντικίνητρο στην εργασία και εν τέλει είναι αντικοινωνικό.
Δημιουργική διαφήμιση με στόχο να γνωρίσουν οι νέοι τις δυνατότητες να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα δουλεύοντας ως εργάτες γης σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.
Σύνδεση των σχολείων με το χωράφι και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (farm-to-schoolprograms) ώστε να έλθουμε ξανά σε επαφή με τη μητέρα γη, τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της.

Τέταρτον, πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των αγροτών και τη δημιουργία του επαγγελματία-επιχειρηματία-αγρότη. Ως υποψήφιοςτης ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ προτείνω:

Την ίδρυση αγροτικών λυκείων, όπως ακριβώς υπάρχουν μουσικά και αθλητικά σχολεία. Σε αυτά θα φοιτούν τα παιδιά που έχουν κλίση στη γεωργία και κτηνοτροφία. Θα λαμβάνουν ολιστική εκπαίδευση με έμφαση στην αγροτική επιχειρηματικότητα, τις καινοτομίες και την εξωστρέφεια. Το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και η Βόνιτσα είναι οι κατάλληλες πόλεις για να καινοτομήσουν με τη δημιουργία των πρώτων αγροτικών λυκείων πανελλαδικά
Τη λειτουργία διαπεριφερειακών αγροτικών τεχνικών σχολών όπως η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης που δεν θα δίνει ξερή γεωργική μόρφωση, αλλά πλατύτερη, που θα καλύπτει κάθε τομέα που αφορά το χωριό, τον αγρότη και την αγροτική οικονομία. Έτσι, καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία για την ίδρυση Γεωργικής Σχολής στο Μεσολόγγι.

Πέμπτον, πρέπει να ενισχύσουμε τις συστηματικές ενέργειες της Ένωσης Αγρινίου για την αναγνώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ, που θα προσδώσουν κύρος και αναγνώριση στη σκληρή δουλειά των παραγωγών, όπως επίσης και πρόσθετα έσοδα. Μερικά παραδείγματα είναι η χονδροελιά Αγρινίου, η αθερίνα Τριχωνίδας και το αλάτι των αλυκών Μεσολογγίου.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ έχει βαθιά πεποίθηση ότι ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος μπορεί να μεγαλουργήσει αν συνεταιριστεί αποτελεσματικά και εφόσον το Κράτος πάψει να εμποδίζει τη δημιουργικότητά του.

*Ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής νοσοκομειακής ιατρικής και είναι υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος

Αγρίνιο: Αύριο η μουσική παράσταση “Σήκω ψυχή μου…” για τη Γενοκτονία των Ποντίων