Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής για την ανάπτυξη του τουρισμού (video)

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής για την ανάπτυξη του τουρισμού (video) Η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής, αφορούσε τη παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΕΙ

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής για την ανάπτυξη του τουρισμού (video)

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Ξηρομέρου, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Ελληνικής Βουλής, με θέμα την ανάπτυξη του τουρισμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής των Περιφερειών στην Ελληνική Βουλή, είχαμε παρουσία του Δήμου Ξηρομέρου με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, ο οποίος αφού εξήρε το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΕΙ, αναφέρθηκε στη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξηρομέρου, θίγοντας το θέμα των στρεβλώσεων και της εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών, με το παράδοξο να εκκρεμεί ο Γενικός Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής για την ανάπτυξη του τουρισμού (video) Η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής, αφορούσε τη παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΕΙ "Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιοχών με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης Διαχείρισης και Διατήρησης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών".

Το Πρόγραμμα ΑΕΙ συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος την Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, εκτελείται δε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και άλλους φορείς.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Αίτημα από κορεατική εταιρεία για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων διατροφής